Akerselva - fra rynke til smil

I dag er Akerselva Miljøpark en flott vandring fra Grønland til Kjelsås. Slik har det ikke alltid vært. Industriområdene langs Akerselva sperret lange strekk av elva inne bak gjerder og under fabrikkbygninger, og satte spor med forurensing og utslipp. Tanken om å rehabilitere den forurensede Akerselva og opparbeide parker begynte på 1800-tallet. I 1915 ble de første kommunale palner lagt om å gjenvinne Akerselva som en grønn lunge gjennom byen – ”fra rynke til smil i byens ansikt”. Dette arbeidet skulle ta flere år, og begynte mer med spredte parker enn tanke på å se hele elveløpet samlet. Til det var eiendomsforholdene for komplisert og industrivirksomheten ved elva for viktig. Kommunen kjøpte gradvis ledige tomter og anla parker, først i 1915 nedenfor Ankerbrua. På 1920- og 30-tallet ble flere store tomter etter nedlagte teglverk ved elva som Schultzehaugen, Øvre Foss, Myrens og Bjølsen. Her ble industriområdene opparbeidet til parker fra 1930-årene. Gradvis kom andre områder etter, også i regi av private eiere av områder og bygg ved elva som så verdien i å utvikle eiendommer med historisk sus og nærhet til den stadig mer innbydende elva.

Akerselva miljøpark
I 1986 lanserte også staten en plan for Akerselva som støttet kommunens mål om bevaring og tilgjengeliggjøring av Akerselva. Målet med handlingsplanen i 1986 var å bevare miljøets kulturhistoriske verdier med vekt på industri og arbeiderhistorie.  Prosjektet Akerselva Miljøpark kan sees som en forlengelse av kommunens planer og et stadig økende privat engasjement for bevaring og tilgjengeliggjøring av Akerselva og de historiske bygningene rundt.

Kulturminnevernprosjektet ga mer kunnskap om verneverdiene, bidro til å synliggjøre dem og bidro til at verdifull bebyggelse ble tatt vare på.  Flere av industribygningene langs Akerselva er bygd om til andre formål, men har beholdt fasader og utrykk.  Gode eksempler er Kunsthøyskolen og Arkitekturhøyskolen, Hjula og Graah og Nydalens Compagnie.


Akerselva i dag
I dag er Akerselva miljøpark mye brukt av både turister og befolkningen i Oslo. Området byr på grøntområder og rekreasjon, men også industrihistorie.  I dag er de gamle fabrikklokalene gjort om til kontorer, skoler, kunstgalleri, restauranter noe som er med på å gjøre en vandring langs Akerselva til en spennende opplevelse i harmoni mellom by og natur.

 Kilder:

http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/OBA/tobias/tobiasartikler/t3965.htm
http://www.regjeringen.no/upload/MD/sub/framtidens_byer/vedlegg/oppstartskonferanse/avantor2.pdf