H.L.N. mek. Verksted og Metallstøperi

Verkstdet utførte mekaniske arbeider, metallsøping, armaturer og bensinmålerapaprater. Spesialiserte seg på å installere bensinanlegg.

Bilismens økende omfang på 1920- og 30-tallet medførte et stort behov for bensinstasjoner over hele landet. Mange bdrifter spesialiserte seg på installering av tanker, rør- og pumpesystemer som måtte til for bensinstasjoner og lageranlegg for bensin.

Selskapet var et av flere som hadde tilhold i Brenenrivenei 9. I dag er det en musikkklubb (Blå) i lokalene.

Grunnlagt: 1917

Antall ansatte: 20 (1938)

Adresse: Brenneriveien 9

Kilde: Illustrert Norsk Næringsleksikon 1938