N. Jacobsens Elektriske Verksted A/S

N. Jacobsens Elektriske Verksted ble etablert i Oslo i 1891. Etter hvert startet bedriften produksjon av blant annet tariffapparater, radioer og relevern. Bedriften flyttet til Hokksund i 1972, hvor den nå drives under navnet Jacobsen elektro.

Etablert i 1891 av Nicolay Jacobsen, i Lille Grensen i Oslo. Samme år leverte verkstedet sitt første brannsignalanlegg. I 1902 bisto firmaet med byggingen av Kristian Birkelands elektriske kanon.

N. Jacobsens elektriske verksted ble omgjort til aksjeselskap i 1912 og flyttet til Gøteborggaten i 1913, hvor det ble startet industriell produksjon av tariffapparater. I 1925 satte firmaet i gang produksjon av radioapparater med varemerket "Småen". Denne produksjonen pågikk i om lag 20 år.

Etter hvert begynte firmaet også med produksjon av relevern (1934), romtermostater (1947) kwh målere (1951) og skillebrytere (1981). I 1972 flyttet bedriften fra Gøteborggata til Prestaker industriområde i Hokksund. I 1977 ble bedriften overtatt av Aktuell A/S og navnet endret til Jacobsen elektro, og i 1987 ble bedriften kjøpt av Hokksund Invest AS. Bedriften eksisterer fortsatt.

Frode Weium / © NTM 2007

Grunnlagt: 1891

Adresse: Lille Grensen (1891-1913), Gøteborggt. 38 (1913-1972), Prestaker industriområde Hokksund (1972-)

Kilde: Industrihistorisk arkiv, Norsk Teknisk Museum.