Schiøtz, Hjalmar

Hjalmar August Schiøtz (1850 - 1927) var Norges første professor i oftalmologi.

Født: 1927
Død:  1850
Hjalmar Schiøtz oppfant en rekke oftalmologiske instrumenter hvorav de to mest kjente er oftalmometeret som han konstruerte i samarbeid med professor Javal i Paris i 1881 og tonometeret som kom i 1905. Tonometeret var i 50 år det uten sammenlikning mest benyttede instrument til å måle øyets trykk.