Kristiania Meieribolag

Kristiania Meieribolag var Oslos første meieri, startet i 1871 og i virksomhet året etter. I 1946 ble Meieribolaget slått sammen med Kristiania Melkeforsyning til Fellesmeieriet, som etter hvert ble landsdekkende og i dag er kjent som Tine.

Foto: Scan fra Meierienes jubileumsbok 1971<br>Foto: Scan fra Meierienes jubileumsbok 1971
Etter oppstart i Revierstredet flyttet Meieribolaget inn i et egen nyoppført fabbrikkanlegg i Møllergata 8, tegnet og oppført av arkitekt og muremester Anders Henrik Lenschow. Anlegget var stort nok dimensjonert til at meieriet kunne holde hus der helt til 1935, da et moderne anlegg i funkis-stil på Dælenga ble tatt i bruk.  

Anlegget i Dælenenggata 20 (i dag adresse Fjellgata 30) ble oppført mellom 1935 og 1940. Arkitekt var Ahasverus Munthe-Kaas Vejre. Denne produktive funkis-arkitekten fra Nøtterøy sto for mange industrianlegg i Oslo på denne tiden, blant annet også Modell av anlegget på Dælenenga fra 1935 Foto: Scan fra Meierienes jubileusmbok 1971<br>Foto: Scan fra Meierienes jubileusmbok 1971
Modell av anlegget på Dælenenga fra 1935
Melkeforsyningens nybygg i Schweigårdsgate som ble oppført omtrent samtidig.

Kristiania Melkeforsyning ble startet i 1911 som en distribusjonskanal i Oslo for meierier utenfor Oslo. Melkeforsyningens anlegg i Schweigårdsgate inkluderte også etter hvert meieriproduksjon, og en sammenslåing syntes for mange å være et naturlig steg. De to meieriene i Oslo ble forsøkt slått sammen i 1933, men Meieribolaget avslo. De bygde da hver sine nye anlegg.

Sammenslåingen var likevel nærmest uunngåelig på lenger sikt, og i 1946 gikk de to sammen i det nye Fellesmeieriet. De to meierianleggene i Oslo ble drevet videre til et nytt felles anlegg ble innviet på Bredtvedt i 1976. Det ble også bygd en egen fabrikk for iskremproduksjonen under Diplom-Is på Gjelleråsen. Begge disse anleggene er fortsatt i drift.

Tekst: Dag Andreassen / Norsk Teknisk Museum

Grunnlagt: 1871

Avviklet: 1946

Adresse: Dælenggata 20 / Møllergata 8