K.O.Guttu Mekanisk Verksted

Bedriften drev maskinmontering, dampanlegg, transportanlegg og jernkonstruksjoner. I tillegg produserte firmaet sekkerutsjer, sneploger for biler og traktorer, jernkasser for oppbevaring av sprengstoff og lekeapparater for lekeplasser. Det konstruerte også hydrauliske maskintipper for biler.

Grunnlagt: 1908

Antall ansatte: 20 (1938)

Adresse: Helgesensgt. 54

Kilde: Oslo Adressebok 1955/Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957