I dag går turen til...

Øvre Foss

Fossgårdene ligger ved de nederste fallene i Akerselva. Frem til Nedre Foss var det mulig å kjøre opp elva med båt. I middelaldren ble de første kornmøllene anlagt her. Øvre Foss betegner normalt området som grovt dekker strekningen av elva fra Cuba til Sannerbrua. Seildugsfabrikken var den dominerende fabrikken i området, men både Akers Mekaniske Verksted, Jordan børstefabrikk og en rekke mindre fabrikker holdt til her.

Akers Mekaniske Verksted var den første større industrietableringen her, i 1842. Deler av de opprinnelige bygningene til det som i dag er en norsk industrigigant er bevart. Akers Mek. flyttet til fjorden i 1854 og bygde seg opp til et ledende skipsverft på det som vi i dag kjenner som Aker Brygge. Det lå også en sag ved fossen, som ble lagt ned og solgt til nyetableringen Christiania Seildugsfabrik i 1858.  

Elva krysses her av den gamle Åmot bru, som ble satt opp her av Oslo Kommune ettetr at brua først var tenkt satt opp som en del av Teknisk museums planlagte nybygg på 1940-tallet.

Foruten Seildugsfabrikken som dominerer landskapet, og som nå er Kunsthøgskole, ruver også Foss Skole på Øvre Foss. Den var Oslos største skole da den ble bygd. Øvre Foss Gård var et markant bolighus som bl.a. ble malt av Much. Huset ble brukt til bolig for overlæreren ved Foss til det ble revet i 1912.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium