Christiania Seildugsfabrik (Oslo Seildugsfabrik A/S)

Christiania Seildugsfabrik fra 1856 er en av de flotteste farbikkbygningene ved Akerlseva, med sin beliggenhet øverst på Grünerløkka. Øvre Foss er en av de fem naturlige fossene i Akerselva, og også her ble det tidlig anlagt møller og sager. Agers Mechaniske Værksted ble i 1842 den første industribedriften som i 1842 etablerte seg med nybygg på østsiden rett nedenfor fossen. Akers Mek flyttet til Holmen ved Pipervika for å satse på skipsbygging. Dette ga plass til den nye tekstilfabrikken. "Seildugen" ble oppført «etter engelsk mønster» med imponerende bygninger tegnet av arkitekt Peter Høier Holtermann. Nest etter slottet var Seildugsfabrikken den største bygningen «i Christiania og Omegn». Folk kom langveis fra for å beundre den.

Foto: Dag Andreassen, NTM<br>Foto: Dag Andreassen, NTM
"Seildugen"var en tidsriktig fabrikk da den ble bygd i 1856; hele den norske skipsflåten gikk for fulle seil i handel og sjøfart, og Norge var en av verdens største sjøfartsnasjoner i perioden 1850-1914, før dampskipene overtok. Å lage store seil krevde enorme vevestoler og store lokaler. Til en fullrigger på denne tiden krevdes 1100 kvadratmeter seilduk!

Prøver av håndkledreil, NTM 4070Prøver av håndkledreil, NTM 4070Etter hvert gikk «Seilduken» også over til å produsere andre varer som fiskeutstyr, garn, tau og sekker, samt håndklær og kluter til små og store husholdninger.

Det store flertallet av fabrikkens ansatte var kvinner. Mennene var håndverkere eller formenn og kvinnene betjente maskinene. Ifølge beretningen «Vi på Seildugen» fra 1952 ble Seilduksfabrikken en gang betraktet som «en av de verste arbeidsplassene i byen». Forholdene ble imidlertid langt bedre utover på 1900-tallet. På det meste hadde fabrikken 920 ansatte (1908).

Christiania Seildugsfabrik, strekking og ettersyn, omkring 1900

(Rettigheter: Wilse NTM C 26639)

Christiania Seildugsfabrik, sammensying av notbolker, omkring 1900

(Rettigheter: Wilse, NTM C 26640)

Christiania Seildugsfabrik, snurpenot opphengt utenfor fabrikken, omkring 1900

(Rettigheter: Wilse NTM C 26642)

Christiania Seildugsfabrik, ansatte ved not- og garnfabrikken, omkring 1900

(Rettigheter: Wilse, NTM C 26643)

Christiania Seildugsfabrik, mann ved tekstilmaskin, 4. juni 1904

(Rettigheter: NTM C 26659)

I 1956 fremstilte spinneriet så mye garn at det kunne rekke til månen tjue ganger, men da så fremtiden ganske mørk ut. Det var stor overproduksjon av tekstilvarer i verden, og i 1960 ble produksjonen nedlagt. Nye eiere leide ut lokalene til private virksomheter som regnskapskontorer, småindustri, grossister, møbeltapetserere og en systue. Etter hvert kom flere kreative virksomheter inn – Westerdals reklameskole, Einar Granums Kunstfagskole og arkitektfirmaer.

1999 ble Seilduken valgt som lokale for sammenslåingen av Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens kunstakademi, Statens balletthøgskole, Statens teaterhøgskole og Statens operahøgskole, og i 2010 stod en komplett og samlet Kunsthøgskole i Oslo ferdig. Da åpnet dørene for 500 studenter og 200 ansatte som nå boltrer seg på 40 000 kvadratmeter. Med dette er Kunsthøgskolen i Oslo et av de største sentrene for kunst- og designutdanning i Nord-Europa.

Grunnlagt: 1855

Adresse: Fossvn 24

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958