Skipsfartens industrier

Norges store næring, skipsfarten, ga også mange arbeidsplasser til industrien på land. De store verftene med nybygg på beddingene, skip til utrustning langs kaiene og vedlikeholdsarbeider i dokkene er nok det første mange tenker på. Men alt fra den gigantiske Seildugsfabrikken ved Akerselva til motorfabrikkene, Linnekogels skipskabysser og Lehmkuhls skipsradioer hører med i bildet.