Notproduksjon ved Christiania Seildusfabrikk

Christiania Seildugsfabrik, strekking og ettersyn, omkring 1900

(Rettigheter: Wilse NTM C 26639)

Christiania Seildugsfabrik, sammensying av notbolker, omkring 1900

(Rettigheter: Wilse, NTM C 26640)

Christiania Seildugsfabrik, snurpenot opphengt utenfor fabrikken, omkring 1900

(Rettigheter: Wilse NTM C 26642)

Christiania Seildugsfabrik, ansatte ved not- og garnfabrikken, omkring 1900

(Rettigheter: Wilse, NTM C 26643)

Christiania Seildugsfabrik, mann ved tekstilmaskin, 4. juni 1904

(Rettigheter: NTM C 26659)