Kornsilo med trikkestall ble hybelhus

Et landemerke på Grünerløkka er det særpregede studentbolighuset på 19 etasjer med runde hybler. Det er kornsiloen på Nedre Foss fra 1953 som i 2001 ble bygd om til 226 studentboliger. Prosjektet vakte stor oppsikt og fikk mye skryt for særpreget design og gode løsninger. Siloen er moderne, men står likevel som et minne om den eldste virksomheten ved Akerselva: Kornmøller.

Kuba og kornsiloen i 1958Foto: Gladtvet / Oslo Museum<br>Foto: Gladtvet / Oslo Museum
Kuba og kornsiloen i 1958
Nedre Foss Mølle var i drift på 1200-tallet under klosteret på Hovedøya. I moderne tid drev Bjølsen Valsemølle Nedre Foss til 1986. Kornsiloen var en av flere beredskapslagre for matkorn i Oslo. Det gikk en egen lastetrikk fra Vippetangen via Nedre Foss til Bjølsen Valsemølle. En modell en av de grå korntrikkene er bygd i inngangen til hybelhuset, men originalene ble hugd opp på 1960-tallet.

Det ble bygd svært mange slike kornsiloer etter 1928. Da ble det bestemt at Norge skulle ha minst et års forbruk av korn på lager. Kravet ble senket gradvis og etter 2000 er det ingen slike beredskapskrav. I Oslo ble både siloen på Sinsen og på Nedre Foss bygd om til boliger.