I dag går turen til...

Nydalen

nydalen1 (Ingressbilde)

Nydalen ved BI. Bakke Mølle i bakgrunnen. 2006. Foto: NTM

Det tidligere industriområdet Nydalen er i dag blitt et attraktivt utbyggingsområde.

Nydalens Compagnie 1870 Foto: NTMNydalens Compagnie 1870 Foto: NTMNydalen 1999. Foto: NTMNydalen 1999. Foto: NTM

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium