I dag går turen til...

Ekeberg

Fra Gamlebyen og Lodalen reiser Ekebergskråningen seg opp til Ekeberg, høyde sør for Oslo. Særlig i stilknytning til industriområdene i Lodalen, med Kværner som den største bedriften, vokste det frem lokale industriområder også på Ekeberg.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium