Christiania Stålverk

To store industrihaller på Ensjø kalles Stålverkshallene, og en vei i området er kalt opp etter samme stålverk - som aldri kom i drift. Mellomkrigstidens ustabile konjunkturer satte stopper for Christiania Stålverk. Planene og drømmen om et stål-selvforsynt Norge levde videre, og lå til grunn for etableringen av Norsk Jernverk i etterkrigstiden. I Oslo ble det Christiania Spigerverk som tok opp tråden.

gladengveien8_loren 016.jpg

Stålverkshallenes fondfasade, 2007

Stålverkshallene i Gladengveien ble i 1938 kjøpt av bilfirmaet Kolberg & Caspari. Siden har bilbransjen værtstrekt til stede både i Stålverkshallene og etter hvert i hele området, som vokste seg til "bilbyen på Ensjø". Hallene rommet også andre mindre virksomheter på 1950-tallet, blant annet en metallvarefabrikk.

Flyfoto fra 1951. Gladengveien diagonalt, med stålverkshallene midt i bildet. Foto: Oslo ByarkivFoto: Oslo Byarkiv A-20027_Ug0001_112<br>Foto: Oslo Byarkiv A-20027_Ug0001_112
Flyfoto fra 1951. Gladengveien diagonalt, med stålverkshallene midt i bildet. Foto: Oslo Byarkiv
En ny reguleringsplan for Ensjø var under utvikling på 2000-tallet. Oslo Kommunes plan og bygningsetat leverte en første rapport i august 2002, hvor det ble forutsatt at hele området skulle utvikles til hovedsakelig boligformål. Det ble forutsatt at Stålverkshallene skulle rives, og det ble i 2006 en viss strid om dette mellom dem som mente de burde bevares til kunst- og kulturformål og dem som ville nøye seg med å gjenbruke teglstein i fasadene på de nye bolighusene.Kampens Lagerhaller (1955), som stålverkshallene ble hetende fra 1938 da de ble overtatt som lagerhaller for bilfirmaet Kolberg & CaspariKampens Lagerhaller (1955), som stålverkshallene ble hetende fra 1938 da de ble overtatt som lagerhaller for bilfirmaet Kolberg & Caspari

Tekst: Dag Andreassen / Norsk Teknisk Museum 2007

Grunnlagt: 1916

Avviklet: 1920

Adresse: Gladengveien 8

Kilde: Illustrert Næringsleksikon for Oslo, 1957. Forslag til PLANLEGGINGSPROGRAM FOR ENSJØ, Plan og bygningsetaten august 2002.