Thv. Moestue & Co. A/S

Firmaet drev boktrykkeri, litografisk trykkeri, bokbinderi, linjeranstalt, opsefabrikk eskefabrikk m.v. Særlig kjent for produksjon av trykt emballasje særlig for fryseindustrien. Etablert i 1857 av sønnene til Svend Mostue som drev Bentse Brug. Ny fabrikk på Ensjø ble tatt i bruk i 1948. Firmaet ble nedlagt på slutten av 1980-tallet.

Mostue holdt opprinnelig til i Calmeyers gate 8. I tillegg til grafisk produksjon drev firmaet en periode med produksjon av vekter og pengeskap,

I 1946 tegnet arkitekt Dick Backer et nytt industribygg på Ensjø. Bygget i fire etasjer med to oppganger på nær 6000 kvm. ble tattt i bruk i 1948. Den nye fabrikken hadde boktrykkeri, litografisk trykkeri, bokbinderi, linjeranstalt (produksjon av paginerte protokoller, regnskapsbøker etc.) og emballasjefabrikk. Alle avdelinger hadde helt nye maskiner. Totalt var 140 arbeidere ansatt i Skedsmogaten pr. 1964.

Tvh. Mostue hadde også et datterselskap som drev detaljutsalg i en papirforretning i Tollbugaten 4. Denne butikken forsvant i løpet av 1990-tallet da rene papir- og fotoforretninger bukket under for digitaliseringen.

Thv Mostues virksomhet på Ensjø ble gradvis trappet ned. Datterselskapet Thv. Mostue Emballasje A/S ble f.eks. oppløst i 1973. Industribygget fikk nye leietakere avdeling for avdeling, etasje for etasje. I 1983 ble eksempelvis 1100 kvm lagt ut for langsiktig utleie av Thv. Moestue AS. På slutten av 1980-tallet ble selskapet fisjonert og fordelt på ulike aksjeeiere i familien.

Bygget i Skedsmogaten har etter Mostues utflytting blitt brukt av mange ulike leietakere i ulike næringer. Fasadene er belagt med metallplater og bygget har mistet mye av sin opprinnelige funkis-karakter. Bygget eies pr. 2017 av eiendomsfirmaet Consolidator A/S, stiftet i 1992, mulig overført til Skanska samme år.

Grunnlagt: 1857

Avviklet: 1988

Antall ansatte: 140 (1956)

Adresse: Skedsmogt 25

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957 / 1964 | Aftenposten arkiv