Gastor Radiofabrikk - "Minst to radioapparater i hvert norske hjem"

Gastor første (Ingressbilde)

Gastor Bonus, ca 1949

Gastor var en av flere norske radiofabrikker som ble etablert i Oslo på 1930-tallet. Fra fabrikkens første lokaler i Prinsens gate ble radioapparatene solgt direkte til kjøperne. Etter hvert som produksjonen vokste og antall ansatte økte, ble det behov for større og mer egnede lokaler. I likhet med flere bedrifter flytte Gastor ut av sentrum - først til Rodeløkka, deretter til Grønvold på Valle.

Gastor Radiofabrikk ble grunnlagt av Carl Fredrik Storm i mai 1933. Han var utdannet ingeniør fra Norges Tekniske Høgskole, og hadde tidligere arbeidet i Radionette. Utstyret som trengtes for å starte en radiofabrikk var relativt rimelig. Startkapitalen var på 3.000 kroner. Gastor Tellus Type 476, fra 1947.Gastor Tellus Type 476, fra 1947.

De første årene solgte Gastor bare ferdige radioer. Kjøperne hentet radioene direkte fra fabrikken, og man hadde ingen grossister. I 1935 flyttet bedriften fra Prinsens gate 6 til Prinsens gate 18. Fra dette året solgte man også halvfabrikata som transformatorer, spoler og høyttalere til andre norske radiofabrikanter.

I 1938 flyttet Gastor til større og bedre lokaler i Stockholmsgata 6 på Rodeløkka. Fra da av kunne man også fremstille flere av radiodelene selv. Som følge av krigen og forordningen om inndragning av radioapparater, ble det slutt på radioproduksjonen for en periode. I 1941 begynte Gastor i stedet med produksjon av grammofonforsterkere og ladelikerettere. Mange biler gikk over til generatordrift, og etterspørselen etter ladelikeretter ble stor. Gastor leverte også ladelikkeretter til NSB. Gastor Bonus, ca 1949. Prisen var kr. 269,-Gastor Bonus, ca 1949. Prisen var kr. 269,-

Etter krigen var det et stort behov for radioer, og Gastor tok opp igjen denne produksjonen. Det ble satset på enkle og rimelige radioer. På nytt søkte bedriften etter utvidelsesmuligheter. I 1947 flyttet Gastor inn i nye og moderne lokaler på Grønvold på Valle. Grenseveien 86, 1960-tallet. Telemuseet TELE 1993 1 209 024Grenseveien 86, 1960-tallet. Telemuseet TELE 1993 1 209 024 

I de nye lokalene i Grenseveien 86 fantes det både laboratorium, målerom, monteringssal, mekanisk avdeling, reparasjonsrom, lager og flere avdelinger og kontorer. Mange av de som arbeidet med monteringen var kvinner, mens de fleste i ledelsen og blant ingeniørene var menn. Annonse i Radiohandleren, nr. 2/1951, s. 39. Gjengitt med tillatelse fra ElektronikkbransjenAnnonse i Radiohandleren, nr. 2/1951, s. 39. Gjengitt med tillatelse fra Elektronikkbransjen

På 1950-tallet var Gastors ambisiøse motto "minst 2 radioapparater i hvert norsk hjem." Bedriften hadde salgsrepresentanter i Trondheim, Bergen og Kristiansand. Det ble også eksportert radioer til utlandet.

Med årene opphørte radioproduksjonen, men Gastor produserte og solgte transformatorer og elektronikk helt frem til 1979. Fra 1967 til 1971 holdt Elektrisk Bureaus radiolinjeavdeling til i det samme bygget i Grenseveien 86.

Frode Weium, Norsk Teknisk Museum

Grunnlagt: 1933

Avviklet: 1979

Antall ansatte: 9 (1938), 28 (1939), 40 (1957)

Adresse: Grenseveien 86