Industribygg på Ensjø - Rolf Hofmos gate 18

Næringsbygg for ulike mindre leietakere oppført mellom Levahn motorfabrikk og Gjøvikbanen på Ensjø i 1938. Bygget ble revet i 2016.

Den aktuelle bygningen ble oppført som næringsbygg (fabrikk og lager) i tre etasjer for diverse mindre firmaer i 1938-39 etter tegninger av ark. Einar Fjoran. Bygget er i pusset mur, med fasader i avdempet funkisstil, og hadde opprinnelig et slakt saltak. I 1979-82 ble det påbygd med en fjerde etasje, og i 1997 ble inngangspartiet endret.

Bygningen har kulturhistorisk verdi som del av den eldre næringshistorien på Ensjø og miljøet rundt Levahns verksted, men det er andre næringsbygg fra perioden i dette området som har høyere arkitektonisk verdi. Bygget er også svekket formmessig av senere påbygging og endringer.Bygningen ble derfor ikke prioritert til vern i forbindelse med det helhetlige planleggingsprogrammetfor Ensjø-området på tidlig 2000-tallet, og heller ikke i forbindelse med reguleringsplanen for Tyngdepunktet, vedtatt 23.09.15.

Pr. 1955 er følgende bedrifter registrert på adressen som da var Hedmarksgata 25, foruten Levahn i nabobygget: Einar Erichsen mek.v., R. G. Lior Metallstøperi, A. Nilsen's Gjerdefabrikk.

Grunnlagt: 1938

Avviklet: 2016

Adresse: Rolf Hofmos vei 18

Kilde: Oslo kommune - Bymiljøetaten