Elektrisk Spoleindustri A/S

Firmaet produserte spenningsspler for målere, spoler for retningsvisere på biler, magentspoler, releer for heiser og reaktorer for lysstoffør.

Grunnlagt: 1947

Antall ansatte: 25-30 (1956)

Adresse: Vålerenggt. 48

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957