Wascator A/S

Wascator fremstilte vaskemaskiner og vaskerianlegg. Firmaet ble kjøpt opp av Electrolux i 1973 som fortsatt bruker varemerket Wascator på sine vaskemaskiner.

Varemerket Wascator - en kombinasjon av ordene "washing" og "lavatory" - ble første gang brukt på en liten, frontmatet vaskemaskin for husholdningsbruk som ble lansert i slutten av 1940. Noen år etter suksessen med denne første Wascator-maskinen tok hele foretaket navnet Wascator. Flere oppkjøp og sammenslåinger ble gjennomført med parter som blant annet CTC, KF, Perhab, og DOMUS. I 1973 kjøpte Electrolux opp Wascator fra Corona-konsernet, og navnet ble endret til Electrolux-Wascator AB. Waskator tørke fra 1950-tallet, NTM 20232Waskator tørke fra 1950-tallet, NTM 20232

Grunnlagt: 1950

Avviklet: 1973

Adresse: Sørkedalsveien 3

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957