Lampefabrikken i Arendal

De to Oslo-firmaene Sønnichsen og N.Jacobsen gikk i 1932 sammen om å starte egen produksjon av lyspærer. Valget falt på Arendal, og etter hvert kom en tredje kompanjong inn: Giganten Philips - som i årene etter krigen bygde opp en av landets tre store lyspærefabrikker i Arendal, og holdt den i gang til 1982.

På begynnelsen av 1900-tallet var det en stor virksomhet over hele landet for å bygge ut elektrisitetsproduksjon, sørge for distribusjon med strømnett og anlegg i boliger, næringsbygg og offentlige bygg, og ikke minst å dekke den voldsomme etterspørselen etter eletriske apparater og installasjonsmateriell.

Blant de mange etableringene i denne fasen var det to Oslobedrifter, Sønnichsen og N.Jacobsens Elektiske Forretning som satset bredt med installasjonsarbeid, engrosvirksomhet og etter hvert egenprodusksjon av utstyr.

Glødelamper var selvsagt en viktig ny forbrukerartikkel, hvor også også utskiftingstakten var høyere enn for noe annet utstyr. Grunnlaget for innenlands produksjon av slike var derfor voksende. Kanskje gså på grunn av endringer i import / tollbestemmelser rundt 1930? I alle fall ble det i 1932 startet to fabrikker i Norge, den ene av Philips i Brenneriveien i Oslo, den ander i Arendal av Sønnichsen og N. Jacobsen. Osram-fabrikken i Drammen hadde vært i produksjon siden 1916.

Sønnichsen gikk altså sammen med en annen etablert bedrift og konkurrent i industrien, N. Jacobsens Elektriske Verksted, om å etablere Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk ”Noreg” i Arendal i 1932. Dette var for sin tid den mest moderne og største fabrikken av lyspærer i Norge. Denne fabrikken brant ned i 1944, og ble deretter stående uten materiell og tillatelser til å bygge den opp igjen i den vareknappheten som preget landet.

Foto: Ole A. Krogness <br>Foto: Ole A. Krogness
Da den skulle bygges opp igjen etter krigen falt det sammen med at Norske Philips var på jakt etter tomt for en lyspærefabrikk i Norge. Igjen valgte konkurrentene samarbeid, og gikk sammen om å bygge en ny og topp moderne lyspærefabrikk på Myrene utenfor Arendal. Produksjonen skulle deles mellom de to, og markedsføres som henholdsvis Noreg- og Philips-pærer. Etter hvert overtok Philips hele produksjonen, og den ble Norges største lyspærefabrikk.

Philips lampefabrikk i Arendal ble nedlagt i 1982 da Philips skulle modernisere sin lyspæreproduksjon og samle den til færre fabrikker.

Etter nedleggelsen ble bygget leid ut til ulike virksomheter. I 2011 startet byggets eiere Impertio Eiendom en større ombygging av fabrikekn til moderne kontorlokaler med parkeringshus etc. Arkitekt for ombyggingen var Arkitektkontoret Kjell Jensen i Arendal.

Grunnlagt: 1932

Avviklet: 1982

Adresse: Frolandsveien 6, Myrene i Arendal