A.C. Smith & Co. A/S

Firmaet konstruerte og produserte elektrisk spesialutstyr for industrien, spesielt kraner, transportinnretninger, heiser og automatiske produksjonanlegg.

Firmaet konstruerte og produserte elektrisk spesialutstyr for industrien, som kraner, transportinnretninger, heiser og automatiske produksjonanlegg. Produksjonen omfattet magnetbremser, kontaktorer, kontrollere, motstander og spesialkonstruksjoner av forskjellig art.  Firmaet beskjeftiget 10 personer utenom manuell arbeidskraft.

Fimaet eksisterer fortsatt (i 2009) har 30 ansatte og holder til i Jerikoveien 22 på Lindeberg i Oslo. Aktivitetene i Nordsjøen har gitt grunnlag for utvikling av spesialprodukter både for offshore- og landanlegg for oljeindustrien.
Virksomhetsområdet er i de senere årene også utvidet til å dekke avanserte spesialanlegg i prosessindustri og kraftproduksjon.

Grunnlagt: 1950

Antall ansatte: 10 (1957)

Adresse: Roald Amundsensgt. 1

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957