Siemens A/S

Den tyske industrigiganten Siemens fikk sitt norske datterselskap i 1898. Selskapet ble en av det viktigste teknologileverandørene til norsk elektrisitetsutbygging, industri, transport, telefon og radio så vel som private husholdninger. Siemens hadde flere store produksjonsanlegg over hele landet. Simens i Norge var i 2014 fortsatt et av landets viktigste industriselskaper med store oppgaver innen energi, industri- og infrastruktur, bygg og helsesektor. Det er også et stort merkenavn for husholdningsteknologi. Produksjon i Norge er i hovedsak knyttet til undervanns offshore-løsninger.

Grunnlagt som Siemens & Halske Norsk A/S i 1898. De første årene var det hovedsaklig oppgaver knyttet til eketrifiseringen av Norge som var selskapets oppgaver. I løpet av de økonomisk turbulente mellomkrigsårene sikret Siemens seg oppdrag og nye kunder ved å spre virksomheten på et bredere felt, som produksjon og salg av husholdningsapparater, radio og telefoniutstyr, medisinsk teknisk utstyr og mye annet.

1945-1960: "Fiendtlig eiendom" får norske eiere og nytt navn

På grunn av de norske Siemens-selskapenes tyske eierskap ble disse beslaglagt som fiendtlig eiendom da 2. Verdenskrig var slutt i 1945, og den tyske okkupasjonsmakten trakk seg ut av Norge. Aksjene i tre store tyske selskaper, herunder Siemens, ble i 1947 solgt til et bergensk investeringsselskap. Det var Bergen Industri Investering, etablert av det private Bergen Telefonkompani, som ble tvunget til å selge sine eiendeler og utstyr til Televerket da konsesjonen deres til å drive privat telefonselskap utløp. Salgsprsen ble på hele 17 millioner kroner, og det rakk til å få 80% av aksjene i de tyske storselskapene. Staten kjøpte de resterende 20%.

Det belastede Siemens-navnet ble skiftet ut med Proton. Kontakten med Tyskland ble imidlertid ikke brutt: Siemens ble reetablert i det fire Tyskland, og kom raskt tilbake som en viktig leverandør av teknologi som trengtes i gjenoppbyggigen etter krigen. Proton var hovedagent for Siemens i Norge. I tillegg videreførte Proton Siemens anlegg i Norge, og etablerte også ny virksomhet. Proton hadde blant annet en fabrikk i Rosenborggt 19 på Majorstua, med produksjon av bl.a. båndspillere. Det hadde også Ovnsfabrikken Vegar på Tomter.

1960: Siemens gjenerobrer Norge

I 1960 var Norge på mange måter ferdig med etterkrigstiden, og mer normale tilstander kunne gjenopprettes. Tyske Siemens ønsket å kjøpe tilbake sine gamle datterselskaper, som Proton på mange måter i realtiteten var Bergen Industri Investeringsselskap hadde også behov for å frigjøre kapital, og med Stortingets godkjennelse ble aksjene solgt tilbake til Siemens i 1960. Saken vakte noe debatt fra skeptiske politikere, men innvedingene gikk i hpvedsak mot utenlandsk eierskap i prinsipp, og ikke lenger mot Tyskland som sådan.

Siemens Norge AS (fra 1970 bare Siemens AS) satset sterkt i Norge med nye store anlegg både i Trondheim og Oslo. Hovedkontoret ved Lidnerud ble tegnet av arkitekt Odd Nansen.

Grunnlagt: 1898

Antall ansatte: 800 (1956)

Adresse: Rosenkrantzgt. 11 (Hovedkontor pr 1957).

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957