Brødrene Braathen

Brødrene Braathen ble grunnlagt i 1904 opprinnelig som metallvarefabrikk, men gikk etter hvert over til fabrikk for elektrisk installasjonsmateriell. Firmaets spesialitet var elektriske masseartikler. Innehavere var brødrene Karl og Oscar Braathen. Firmaet utførte en betydelig pionervirksomhet på området norsk elektrisk installasjonsmateriell.

Sikringselement produsert av Brødrene Braathen, NTM 4619Sikringselement produsert av Brødrene Braathen, NTM 4619
Firmaet ble grunnlagt i 1904 som metallvarefabrikk, men i 1920 startet det med produksjon av elektrisk installasjonsmateriell som stikkontakter, plugger, sikringsmateriell og koblingsbokser. I 1929 flyttet bedriften til egen eiendom i Malmøgata 1. Bygningsmassen besto av en 5-etasjes fabrikkbygning , samt kontor og lagerbygning med et samlet area på 600 m2. Fabrikkanlegget er revet og pr. 2006 er tomten parkeringsplass på hjørnet Malmøgata / GøteborggataSkjøtestikk produsert av Brødrene Braathen, NTM 10512Skjøtestikk produsert av Brødrene Braathen, NTM 10512

Norsk Teknisk Museum har en rekke gjenstander fra firmaet i sin samling, kontakter, koblingsbokser, sikringselementer og støpsle.

 

Grunnlagt: 1904

Antall ansatte: 57 (1957)

Adresse: Malmøgt. 1

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957