Norsk Signalindustri A/S

Firmaet ble utskilt fra Elektrisk Bureau i 1955 som eget firma. Firmaets arbeidsområder var jernbanesikringsanlegg og trafikksignalutstyr.

Grunnlagt: 1955

Adresse: Bygdøy Allé 12

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957