Klaveness Radiofabrikk

Klaveness Radiofabrikk i Oslo var først ute med TV-produksjon i Norge. I 1948-49 ble det utviklet en prototyp og i 1952 var den første "Vega Televisor" ferdig.

Klavenessradio (Ingressbilde)

Vega Televisor, ca 1955

Klaveness Radiofabrikk i Storgaten i Oslo, som ble drevet av Anton Klaveness, startet utvikling av en fjernsynsmottaker i 1948-49. I 1949 ble en prototyp prøvekjørt i København med godt resultat. En liten TV-sender med en rekkevidde på noen kilometer ble montert i Storgaten. I 1952 kom den første "Vega Televisor". I alt ble det produsert 250 slike apparater. Ett av disse er bevart ved Norsk Teknisk Museum.