Sønnico

Grunnlagt 1910 av Francis Sønnichsen. Firmaet het Sønnico fra 1929. Firmaet produserte fra starten elektrisk utstyr for elektrisitetsproduksjon og forsyning samt belysningsutstyr.

Sønnico AS er et tele-, kraft- og elektrokonsern med ca 1.200 ansatte. Firmaet er i 2008lokalisert på 30 steder i Norge, samt i Sverige. De første 85 årene var virksomheten konsentrert om elektroinstallasjon.

I 1997 ble konsernet delt opp i en rekke datterselskaper. Konsernet omstrukturerer, og den operative virksomheten legges ut i 5 aksjeselskaper:
 - Sønnico Installasjon AS
 - Sønnico Teknikk AS
 - Sønnico Process Control AS
 - Sønnico Engros AS
 - Sønnico Elram AS

Etter år 200 ble det gjort en rekke oppkjøp som ga konsernet avdelingen i hele Norge og i flere nordiske land.

Sønnico Installasjon ble i 2004 solgt til Umoe Industri som eies av Jens Ulltveit-Moe gjennom Umoe AS. Selskapet hadde i 2009 ca. 1200 ansatte.

Morselskapet Sønnico AS skiftet navn til M25 AS, mens datterselskapet Sønnico Teknikk skiftet navn til Proxll.

Grunnlagt: 1910

Antall ansatte: 1200 (2008)

Adresse: Munkedamsveien 71

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957, nettsider sonnico.no / proxll.no