Petersen, Lynne & Co. A/S

Firmaet forhandlet elektrisk utstyr i Oslo og Trondheim, bl.a. i spesialforretningen "Det elektriske kjøkken" i Rosenktrtantsgaten 9. Det startet også egen produksjon i Arendal av komfyrer og kokeapparater, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner under eget merke "Økonom".

Petersen og Lynne var en forhandler av elektriske artikler i Oslo, startet av grossererne E.Lynne og M. Petersen. Aksjeselskap fra 1926 med grosserer Petersen og ing, A.B.Krosby som disponenter. De startet også egen produksjon i relativt liten skala i Oslo, men fikk sjansen til å etablere en stor fabrikk i Arendal da Arendalskomfyren gikk konkurs i 1935. 

"Det elektriske kjøkken"

I en tid da det fortsatt ikke var en selvfølge å bruke elektrisitet i husholdningene måtte det opplysningsarbeid og aktiv salgsvirksomhet til for å vinne kunder til både strøm og elektriske apparater.
Spesialbutikken "Det elektriske kjøkken" i Rosenkrantzgate 9 i Oslo tok sikte på å utnytte interessen for og øke utbredelsen av å ta i bruk elektrisitet i kjøkkenarbeidet. 
Tilgangen på strøm var blitt svært god, men folk i Oslo brukte fortsatt gassgomfyrer, eller svært enkle kokeapparater. Petersen & Lynne forsøkte å endre holdningene ved å demonstrere komfyrer og informere forbrukerne om elektrisitetens fordeler, og at selv en stor investering som en moderne komfyr var, ville lønne seg...

Økonom Elektriske Fabrikk - Petersen, Lynne & co i Arendal

Komfyrfabrikken Økonom Elektriske Fabrikk som ble startet av Petersen & Lynne i Oslo flyttet til Arendal i 1935. Da hadde P&L vært forhandlere av Arendalskomfyren, som var et ledende merke på markedet. Fabrikken Arendalskomfyren gikk konkurs i 1935, og da så Oslofirmaet sitt snitt til å overta.

Ingeniør Harald Kristian Bulien sto for gjenoppbyggingen av bedriften i Arendal. Bjørn Brostrøm-Hansen ble ansatt som driftsingeniør. Den nye bedriften ansatte mange av de tidligere arbeiderne ved Arendalskomfyren, og fikk slik en godt trent stab.

Økonom-fabrikken fikk med sin nye start et løft også i forhold til andre komfyrfabrikker, som det fantes mange av på den tiden. Disse var imidlertid oftest svært små håndverksbaserte verksteder basert på halvfabrikata og deler, og fabrikker mest i navnet. Økonom satset på produktutvikling og en moderne maskinpark i det store bygget på Havstad. Det ble etablert eget forniklings- og emaljeverk. Det var flere hundre ansatte i bedriften frem mot 1940, da krigen endret råstofftilgangen. En rekke erstatningsprodukter ble forsøkt for å holde fabrikken i gang.

Etter 2. verdenskrig ble komfyrfabrikasjonen startet opp igjen. I en tid hvor industrier ble modernisert og rasjonalisert over hele landet mistet Økonom det forspranget den hadde hatt i 1930-årene, og tapte konkurransen. I 1957 ble fabrikken lagt ned.

Fabrikkbygningen ble brukt til bl.a. båtservice, men ble revet ca. 2005 for å gi plass til boliger.

(Kilde: Taraldsen: Industrieventyret, Arendal 1999) 

Grunnlagt: 1926

Antall ansatte: 75 (1956)

Adresse: Rosenkrantzgt. 9 (1957) | (Stenersgaten 8 i 1918)

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957