Gunnar F. Kjølstad A/S

Etablert 1946, produksjon av egenkonstruerte elektriske armaturer for lysrør av merket Mastro. Også representant for nederlandsk glødelampefabrikk Volt.

Grunnlagt: 1946

Adresse: Dronningensgt. 24

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957