Gulowsens Motorverksted A/S

Gulowsens Motorverksted A/S ble etablert i 1933 som en fortsettelse av A. Gulowsens Motorfabrikk som lå i Gøteborggata. Det nye firmaet produserte stempelringer, skraperinger, distanseringer, sliteringer, kompressorringer og utførte reparasjoner av motorer og industrimaskiner.

NTM 24165.jpg

Jens Wangs bilde av Gulowsens fabrikk i Göteborggata, malt til Jubileumsutstillingen i 1914

A. Gulowsen A/S (Gulowsens Motorfabrikk) i Gøteborggata var en stor fabrikk på Rodeløkka, drevet av brødrene Anders og Wilhelm Gulowsen. Avisklipp viser at denne fabrikken ble kjøpt av bilimportør Kolberg Caspari og gjort om til bilverksted i 1933.

Det hadde samme år vært en stor brann i fyrkjelleren i fabrikken. Dette kan ha ført til at man valgte avvikling og salg på Rodeløkka fremfor gjenoppbygging. Mye tyder på at motorfabrikken ikke var veldig lønnsom – noe som ikke er usannsynlig  med 1920-årene og frem til 1932-33 som var vanskelige for industrien generelt.

Etableringen av den mindre Gulowsen i Tomtegata var en videreføring av selskapet med mindre produksjon, og mer vekt på agentur og serviceverksted for de maskinenen A.Gulowsen hadde produsert.

Ingeniør Wilhelm Gulowsen (1874-1952) gikk inn i sin eldre bror Anders Gulowsens bedrift i 1897, etter endt ingeniørutdannelse i Oslo (OTS) og Tyskland. Han ble etter hvert en kjent figur i næringens organisasjonsliv, med sentrale verv i Mekaniske Verksteders Landsforbund og Norsk Arbeidsgiverforening.

Grunnlagt: 1933

Antall ansatte: 15 (1938)

Adresse: Tomteg. 12

Kilde: Oslo Adressebok 1955, Aftenposten arkiv