Radionette

Oslogutten Jan Wessel var svært radiointeressert, og så mulighet for å starte fabrikasjon av radioapparater i radioens barndom. Gjennombruddet kom i 1927 med Wessels konstruksjon av en enkel og nett radio som ble dervet av nettstrøm i stedet for batteri. Navnet Radionette skulle bli et av Norges mest kjente varemerker, og fabrikken sto bak en av Norges største salgssuksesser, radioen Kurér.

Bygdø Alle 67, hvor Jan Wessel produserte de første Radionette-radioene fra 1927Bygdø Alle 67, hvor Jan Wessel produserte de første Radionette-radioene fra 1927Den 29. april 1925, ble Oslo Kringkasting offisielt åpnet. Norge hadde fått sin første radiostasjon. Åtte år senere ble Oslo Kringkasting omdannet til Norsk Rikskringkasting. Med norske radiosendinger åpnet det seg et marked for radioapparater, og i årene som fulgte ble det etablert flere norske radiofabrikker. En av disse var "Jan Wessel, Radionette Norsk Radiofabrikk", senere bare kalt Radionette. Fabrikken ble startet av Jan Wessel (1903-1980) i 1927. Han lånte penger av sin eldre bror, og startet fabrikken i pikeværelset i foreldrenes leilighet i Bygdø Allè. Bedriften opplevde den samme veksten som landets øvrige radioindustri gjorde etter opprettelsen av NRK i 1933 og radioens gjennombrudd som massemedium.

Allerede det første året kom Jan Wessel på markedet med en nyskapning. De tidligste radioene hadde vært drevet ved hjelp av tunge og kostbare batterier. Men i 1927 lanserte Radionette den første europeiske radiomodellen som kunne kobles direkte på lysnettet. Den nye modellen var enkel å betjene og rimelig i innkjøp. Den bidro til å åpne radiomarkedet for større kjøpergrupper, og den ble samtidig en salgssuksess som la grunnlaget for Radionettes videre drift.

Under krigen beslagla den tyske okkupasjonsmakten de fleste radioapparatene som fantes hos den norske befolkningen. Dette, sammen med de generelle oppgangstidene etter krigen, førte til stor etterspørsel etter radioer fra 1945 av. Flere nye radiofabrikker ble etablert og konkurransen ble hard. Etter hvert som markedet så ut til å bli mettet, gjaldt det å utvikle modeller som skilte seg ut.

Trondheimsveien 100, hvor Radonettes hovedfabrikk og kontor lå frem til fabriken i Sandvika sto klar i 1968Trondheimsveien 100, hvor Radonettes hovedfabrikk og kontor lå frem til fabriken i Sandvika sto klar i 1968Og nok en gang klarte Jan Wessel og Radionette å lansere et produkt som skulle bli markedsledende - Kurér reiseradio. Ideen var å produsere en hendig reiseradio som også kunne være en hjemmeradio med lysnettdrift. Etter en forsiktig forsøksperiode mot slutten av 1949, ble produksjonen satt i gang for alvor i 1950.

Kurér-radioen hadde et trekabinett med avrundete hjørner. Kabinettet ble trukket med kunststoff - i første omgang i krokodillemønster. Senere kom det modeller i en rekke forskjellige farger og stoffvarianter. Inkludert batteri veide den 7,6 kilo.

Kurér reiseradio ble en kjempesuksess for Radionette. Det ble produsert hele 224 000 eksemplarer av den første modellen i årene 1950 til 1958. Denne reiseradiotypen dominerte det norske markedet totalt. I enkelte år var markedsandelen rundt 60 prosent. I tillegg ble det eksportert Kurér-radioer til både Tyrkia, Thailand, Syria, Egypt, Senegal, Marokko, Iran og Libanon. Det ble dessuten opprettet produksjonslinjer i flere andre land.

Selv om salgstallene fortsatt var høye valgte Radionette å ta den første Kurér-modellen ut av produksjon sommeren 1958. Til erstatning kom Kurér Transi - en hendig transistorradio som kunne drives ved hjelp av vanlige lommelyktbatterier, og dermed ble mye lettere enn den første modellen. Kurér Transi var bygd over samme lest som den halvtransistoriserte Combi, som hadde blitt lansert noen år tidligere. Dette var en kombinert reiseradio og platespiller som også solgte bra på det norske markedet.

Fra 1960-tallet fikk Radionette stadig større problemer med å opprettholde sine markedsandeler. En del av årsaken var at Norges medlemskap i EFTA ga de norske radiofabrikkene mye sterkere konkurranse fra utenlandske produsenter. I 1972 ble Radionette fusjonert med Tandbergs Radiofabrikk.

Radionette eksisterer i dag kun som varemerke for en av de største elektro-kjedene. Produktene lages i Asia, og kan selges som Radionette fordi kjeden sikret seg rettighetene til varemerket, som var godt innarbeidet.

Radionette Trondheimsveien

Første Radionette - Bygdø Alle