I dag går turen til...

Bærum

Med jernverkstradisjonene på Bærums Verk, industrien langs Lysakerelva og flere nyere etabøleringer som Radionette-fabrikken i Sandvika har også Bærum sin industrihistorie å fortelle. I en kommune preget av tett boligbebyggelse er det også mange eksempler på senere arbeiderboligstrøk for Oslo-industrien, bl.a. for NEBB på Skøyen.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium