Tomten AS

Tomten i Sandvika var en liten produksjonsbedrift med store merker, som Tomtegløgg og Vademecum. Bedriften er nedlagt, men mange av merkevarene ble husholdningsklassikere som fortsatt "selger seg selv", dvs. at de ikke trenger dyr markedsføring og derfor fortsatt gir god fortjeneste til nye produsenter som har fått rettigheter på merkevarene.

Tomten Fabriker i Göteborg fikk i 1907 et datterselskap i Sandvika i Bærum. Det var Alexander Lagermann jr som startet bedriften, og ledet den gjennom utvidelser som gjorde Tomten til en relativt stor produsent av kjemiske produkter for husholdningsmarkedet.

Frem til 1960 hadde Tomten felles salgsapparat med Barnengens Tekniske Fabrikk, og dermed bare en liten arbeidsstokk på produksjonsarbeidere i Industriveien i Sandvika. I 1960 ble det etablert en egen salgsavdeling, og satset på en rekke nye produkter rettet mot huholdningsmarkedet. Det var Tomte-Gløgg og saftkonsentratene Sapp, Quick-Up og Olè, og vaskemidler som Bio-Tex, som også ble et av Norges mest kjente varemerker takket være markedsføring i 1960-og 70-tallet som særlig profilerte BioTEx som "camping-vaskemiddel". 

Det var ellers særlig skokrem og skurepulver som ble blandet og pakket i forbrukeresker, men etter hvert også næringsmidler som bruspulver og ølessesen Tomte-Brygg, som mange fortsatt forbinder med jul. Enda større julesuksess ble gløgg-ekstrakten Tomtegløgg, som fortsatt er det dominerende valget for norsk julefeiring. Tomtegløgg prudseres i dag av Gimsøy under Orkla Brands.

Tomten kjøpte tidligere samarbeidspartner Barnengen da denne fabrikken på Lysaker ble lagt ned i 1983. En rekke av Barnengens varemerker kom da inn i Tomtens portefølge.

At salg og varemerkebygging viste seg å være en viktigere og varigere del av Tomten enn selve produksjonen viste seg etter at fabrikken ble lagt ned i 1990. Et av verdens strøste merkevareselskaper, Sarah Lee, kjøpte Tomten AS, og fikk med det sitt første brohode inn på det norske markedet. En rekke varemerker fra både Tomten, Barnengen, Nordstrøm & Due og flere tidlige kjente såpe- og kjemisk-fabrikker fulgte med på kjøpet. Mange av dem ble lagt bort, noen ble solgt, og noen ble videreført av Sarah Lee og dets norske direktør Gunnar Schive.

Sarah Lee solgte senere Tomtegløgg og en rekke andre merker til Orkla Brands, og samlet skandinavisk virksomhet i Blumøller i Odense, eid av Sarah Lee.

Grunnlagt: 1907

Avviklet: 1990*

Adresse: Industriveien 20, Sandvika

Kilde: SNL, ableksikon.no, DN m.fl.