Lysaker kemiske Fabrik A/S

Lysaker kemiske Fabrik ble grunnlagt i 1859. Det første anlegget besto av en svovelsyreavdeling med tilhørende gjødselfabrikk for produksjon av fosforsyre- og kvelstoffgjødning.

Etter at fabrikken ble gjennoppført etter brann i 1873 ble det også fremstilt salpetersyre og oppført amoniakkanlegg. I 1890 ble bedriften utvidet med en ny superfosfatavdeling. Fabrikken eide Lysaker dam og den nedre fossen i Lysakerelven hvor det var oppført elektrisitetsverk. Fabrikken hadde egne kisgruver i ytre del av Hardangerfjorden. Fabrikken var dermed selvforsynt med svovelkis. Til bedriften hørte losse- og lasterettigheter i munningen av Lysakerelven, og i 1916 fikk fabrikken eget jernbanespor fra Lysaker Stasjon og inn på fabrikktomten.

Grunnlagt: 1859

Antall ansatte: 100 (1939)

Adresse: Lysakervn. 2

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957