Krag Maskinfabrikk A/S

Fimaet ble etablert i 1920 som en direkte fortsettelse av Nils A. Krags maskinfabrikk som startet produksjon av poststemplingsmaskiner i 1903. Spesialiteten var produksjon av poststemplings- og frankeringsmaskiner.

krag (Ingressbilde)

Krag Frankeringsmaskin, NTM

Firmaet produserte ved siden av poststemplings- og frankeringsmaskiner, postkasseanlegg og kjøtt- og fiskebearbeidingsmaskiner.

Nils A. Krag startet sin maskinfabrikk allerede i 1896. I 1903 begynte han produksjon av poststempelmaskiner og i 1905 ble den første av disse levert for eksport. I alt 55 land brukte og i mange tilfelle bruker fortsatt poststempelmaskiner fra Krag.
Den første frankeringsmaskin fra 1903 ble bare framstilt i 20 eksemplarer, men ny produksjon ble tatt opp i 1930. Eneagent for Krag var A/S Frankering. I dag er Krags Maskinfabrikk et datterselskap av A/S Frankering.Krag Frankeringsmaskin, NTMKrag Frankeringsmaskin, NTM

Frankeringsmaskinen er en norsk oppfinnelse som fylte 100 år 6. mai 2003. Oppfinneren var kunstmaleren Karl Uchermann som utviklet maskinen i samarbeide med Krag Maskin Fabrikk A/S i Christiania. Frankeringsmaskinen ble patentert 21.2.1903, og for første gang tatt i bruk i Christiania 6. mai 1903.

I 1934 ble firmaet «Den Norske Frankeringsmaskin» etablert. En eksklusiv avtale med Krag Maskinfabrikk A/S om salgsrettighetene på frankeringsmaskinene, var grunnlaget for etableringen.

I 1946 byttet firmaet navn til As Frankering - og som navnet tilsier, var det fortsatt frankeringsmaskiner som var bedriftens hovedprodukt.

I 1970 ble Krag Maskinfabrikk A/S solgt til As Frankering. Dette åpnet veien for nye kontakter, og det ble igangsatt eksport av frankerings- og poststemplingsmaskiner til postkontorer over hele verden.

Via poststemplingsmaskinene kom As Frankering i kontakt med det amerikanske konsernet Pitney Bowes Inc. og fikk agenturet i Norge på deres konvolutteringsmaskiner og arksamlere. Disse ble i løpet av få år markedsledere i Norge. Denne suksessen var grunnlaget for at det 1. januar 1981 ble undertegnet en kontrakt om å overta hele agenturet til Pitney Bowes!

Etter ca. 45 år med salg av maskiner innen post- og papirbehandling var det ønske om å utvide produktspekteret for å kunne være en tilbyder av mer komplette kontorløsninger. På midten av 70-tallet, ble det bestemt å utvide produktområdet til også å gjelde kontormøbler og interiør. Og i 1989 fikk As Frankering agenturet på Edsbyn kontormøbler.

I alle år frem til 2000 har As Frankering vært en norsk eid familiebedrift, men i juli 2000 ble selskapet solgt til det amerikanske selskapet Pitney Bowes.

1. januar 2005 byttet As Frankering navn til Pitney Bowes Norge AS. 1. januar 2006 kjøpte Pitney Bowes, Eidsiva kontorservice. Pitney Bowes fikk da lokasjon på Gjøvik, Hamar og Tynset.

1. september 2007 kjøpte Pitney Bowes O.Antonsen Kontormaskiner AS. Med dette fikk selskapet 21 nye medarbeidere i Bodø og på Fauske

Grunnlagt: 1920

Antall ansatte: 20 (1939)

Adresse: Østerdalsg. 17

Kilde: Oslo Adressebok 1955/Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957