Fredriksstad Mekaniske Verksted (FMV)

Fredrikstad Mekaniske Verksted på Kråkerøy var i mer enn hundre år en av Fredrikstads største arbeidsplasser. Den tradisjonsrike verftstomta ble overtatt av brødrene Jensen og Knut Dahl, eierne av Myrens verksted ved Akerselva, for å betjene den fremvoksende sagbruksindustrien ved Glommas munning. I tillegg ble det produsert dampmaskiner og kjeler til båter og industri. Fra 1899 ble det satset for fullt på skipsbygging i Fredrikstad. Naboverftet Kråkerøy verft ("Krana") ble overtatt, og FMV ble en av de store leverandørene i overgangen fra seil til damp. Over 400 skip ble bygd før vanskelighetene meldte seg på slutten av 1970-tallet. Kværner overtok i 1981, og forsøkte å omstille FMV til offshore-leveranser. Dette lyktes ikke bedre enn at Kværner la ned verftet i 1988, og de siste 165 mistet jobben. FMV har siden vært brukt til forskjellig industri- og kulturformål, bla. filmstudio i en av de store hallene, og ny stadion for Fredrikstad Fotballklubb. Strandtomter, brygger og beddinger utbygd med attraktive leiligheter.

Fredrikstad Mekaniske Verksted

Fredrikstad mek verksted ble startet i 1870 av brødrene Jensen på Myrens mek. i Oslo da denne fabrikken ved Akerselva ønsket å satse på skipsbygging. Etter 1900 ekspanderte verftet voldsomt med standardisering av typebåter, "Fredrikstad-typen", og hadde over 1100 ansatte i 1915. Frem til nedleggelsen i 1987 ble det produsert over 400 skip ved FMV. I dag er tomten omgjort til bl.a. høyskole og fotballstadion for Fredrikstad Fotballklubb.

Initiativtagere var brødrene Jens Jacob og Andreas Jensen og svogeren Knud Dahl. Det første firmanavnet, J. & A. Jensen & Dahl, ble etter kort tid forandret til Fredrikstad Mekaniske Verksted. Som bestyrer ble ansatt Paul Holmsen, en dyktig industrimann som bygde verkstedet ut til en meget betydelig bedrift. I den første tiden var maskiner til trelastindustrien hovedproduktet. I 1915 ble familiebedriften omdannet til aksjeselskap og ingeniør K. G. Meldahl ansatt som bestyrer. Han var en foregangsmann i sitt fag. Under hans ledelse ble bedriften en av de førende innen nordisk skipsbyggingindustri.

Selskapet gikk i 1981 inn i Kværner-konsernet og fikk da navnet A/S Nye Fredrikstad mek. Verksted, fra 1986 Moss Fredrikstad Verft A/S. Verkstedet bla lagt om til andre produkter enn store skip, som ble utjkonkurrert av særlig asiatiske produsenter. FMV fikk en del leveranser til offshore-produksjon, bl.a. dekket til Statfjord B, men i konkurranse med andre norske verft, særlig i Aker-konsernet og også Kværners egne i Stavanger og Egersund, tapte FMV terreng. Kværner omdisponerte i konsernet, og satset stadig mindre poå FMV. Arbeidsstokken krympet tuik under 200, go til slutt bestemte Kværner seg for å legge ned i Fradrikstad. Det skjedde i 1988, til store protester lokalt.

En del av verkstedvirksomheten ble drevet videre i regi av et nytt selskap, men det meste av det store industrianlegget ble liggende brakk. De store verstedhallene ble brukt til noen filminnspillinger, og det var store planer om å etablere et "norsk hollywood" på den gamle verksetdtomta. Hallene ble også brukt til noen større konserter.

I det lange løp var det likevel eiendomsutvikling med leiligheter på de attraktive stranmdtomtene som vant frem, sammen med bygging av nye byutviklende bygg som fotballstadion for Fredrikstad Fotballklubb, og høyskolebygg delvis i de gamle kontorbyggene til FMV.

 

Grunnlagt: 1870

Avviklet: 1988

Antall ansatte: 2465 (1973) 1200 (1939)

Adresse: Kråkerøy

Kilde: http://www.f-b.no/Byleksikon/atilaa/fbyleks.html