Fredrikstad Mekaniske Verksted

Fredrikstad mekaniske verksted var i vel hundre år en av Fredrikstads største arbeidsplasser selv om arbeidsstyrken vekslet sterkt med skiftende konjunkturer for skipsbyggingindustrien. Verkstedet ble startet i 1870 på nordspissen av Kråkerøy.

Initiativtagere var brødrene Jens Jacob og Andreas Jensen og svogeren Knud Dahl. Det første firmanavnet, J. & A. Jensen & Dahl, ble etter kort tid forandret til Fredrikstad Mekaniske Verksted. Som bestyrer ble ansatt Paul Holmsen, en dyktig industrimann som bygde verkstedet ut til en meget betydelig bedrift. I den første tiden var maskiner til trelastindustrien hovedproduktet. I 1915 ble familiebedriften omdannet til aksjeselskap og ingeniør K. G. Meldahl ansatt som bestyrer. Han var en foregangsmann i sitt fag. Under hans ledelse ble bedriften en av de førende innen nordisk skipsbyggingindustri.
     Selskapet gikk i 1981 inn i Kværner-konsernet og fikk da navnet A/S Nye Fredrikstad mek. Verksted, fra 1986 Moss Fredrikstad Verft A/S. Oppbyggingen av en avansert skipsbyggingsindustri i bl.a. østasiatiske lavkost-land i 1960-70-årene førte til vanskelige forhold for europeisk verkstedsindustri. For å møte denne situasjon ble verkstedet her lagt om til andre produkter, først og fremst leveranser til offshore-produksjon. Omdisponeringer innen konsernet førte i 1988 til reduksjon av arbeidstokken. Det er nå et relativt beskjedent mekanisk verksted. Det ble i 1993 overdratt til lokale eiere. Konsernet har beholdt det store verkstedområdet. (ca. 1000 mål). Det forvaltes av et eget selskap, Kværner Eiendom A/S. Ca. 615 mål nyttes fortsatt til industriformål.

Grunnlagt: 1870

Antall ansatte: 1200 (1939)

Adresse: Kråkerøy

Kilde: http://www.f-b.no/Byleksikon/atilaa/fbyleks.html