Dahl, Knud

Knud Dahl fra Nord Fron var sammen med sine svogre, brødrene Jens og Andreas Jensen med på å starte Myrens Verksted i 1848.

Født: 1823
Død:  1894