Rapp Motorfabrikk

Rapp-motoren er en av de mest kjente norske båtmotorene for lettere fartøyer. Rapp-fabrikken lever videre i Bodø, men dens opprinnelige lokaler på Rodeløkka finnes det også rester etter.

Tegning fra 1917Tegning fra 1917
Motoren Rap så dagens lys i Malmøgata 5 i 1907. Markedet for lettere båtmotorer til fiskeflåte og firtidsbåter var i eksplosiv fremgang.

Ingeniøren A. I Sletten kom til bedriften noen år senere med praksis fra de største motorfabrikkene i USA. Han utviklet fabrikken på Rodeløkka etter amerikanske masseproduksjonsidealer.

De forfalne restene av Rap Motorfabrikk på RodeløkkaDe forfalne restene av Rap Motorfabrikk på RodeløkkaUnder andre verdenskrig ble masseproduksjonsekspertisen brukt til hemmelig våpenproduksjon nattestid for Hjemmefronten. Bror With var ansvarlig for å produsere over 100 kopier av den britiske maskinpistolen StenGun. Delene ble produsert forskjellige steder uten at de ulike produsentene fikk vite hva delene skulel bli. Nattestid ble lokalene til motorbabrikken Rap brukt til å montere sammen delene og prøveskyte våpnene i kjelleren.

I 1957 flyttet fabrikken til Bodø, der den fortsatt eksisterte i ulike konstellasjoner hundre år etter starten. En grunn til denne flyttingen var at en stor del av markedet for mindre motorfartøyer var lokalisert i Nord-Norge. Det var imidlertid også avgjørende at Distriktenes Utbyggingsfond på denne tiden lanserte flere stimuleringstiltak som gjorde det lønnsomt for bedrifter i sentrale strøk å flytte til Nord-Norge eller andre regioner med behov for statlig bistand til næringsutvikling.Fra produksjonslokalene til Rapp, ca. 1917Fra produksjonslokalene til Rapp, ca. 1917

Norsk Teknisk Museum har gjenstander, fotografier, håndbøker og diverse materiale knyttet til Rap,

Grunnlagt: 1907

Avviklet: 1957 (Oslo)

Antall ansatte: 70 (1917)

Adresse: Malmøgata 5 / Bodø

Kilde: Kristiania Nærings- og forretningsliv (1917).Rapps historie 1907-1982 : A/S Motoren Rap, A/S Motoren Rapp, Rapp fabrikker A/S, Rapp hydema A/S. Røsholm, Halvor E. Salvesen, Beth, Bodø 1982.