Kirstes Boktrykkeri

Firmaet drev bok-, aksidens- og ståltrykkeri. Det drev kvalitetsarbeid for reklame- og turistnæringen, produserte fargekort og planser, inllustrasjonsverk og brevpapir.

Aksidensinnfatninger, NTM 6940Aksidensinnfatninger, NTM 6940
Skriftstøpemaskin fra Max Richard Kirste, NTM 2868Skriftstøpemaskin fra Max Richard Kirste, NTM 2868

Grunnlagt: 1908

Avviklet: 2000

Antall ansatte: 40 (1939)

Adresse: Munchsgt 5

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957