Elektro-Generator A/S

Firmaet ble grunnlagt i 1901 som datterselskap av det tyske firmaet AEG, under navnet Elektricitets-Aktieselskabet AEG. Etter krigen ble firmaet nasjonalisert med Bergen Industri-Investering A/S som hovedaksjonær. Samtidig ble firmaets navn endret til Elektro-Generator Aksjeselskap i 1947. Firmaet hadde avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger og fabrikker i Oslo og Bergen.

EGA omsatte elektriske maskiner, apparater og materiell og drev utstrakt anleggsvirksomhet. EGa produserte elektriske apparater for høy- og lavspente elektriske anlegg, overforbruksmålere, elektrodedampklere, viklinger, skipstavler etc.

Grunnlagt: 1901

Antall ansatte: 630 (1956)

Adresse: Øvre Vollgt. 11

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957