Arne Fabrikker

Hjørnesteinsbedrift i Ytre Arna grunnlagt av brødrene Jebsen i 1846. Den ble en av landets største tekstilfabrikker, med over 1200 ansatte på det meste. Den formet også Ytre Arna til et typisk brukssamfunn som etter hvert ble integrert som en bydel i Bergen.

Det var Peter Jebsen som startet landets første mekaniske bomullsveveri i Ytre Arna i 1846. Til anlegget kom spinneri, fargeri, blekeri og boliger. I 1852 startet hans bror Jürg Jebsen en ullvarefabrikk like ved. De to bedriftene ble slått sammen i 1862 og fikk navnet Arne Fabrikker i 1878.

Et viktig utgangspunkt for plasseringen var Blindheimselva, som Jebsen hadde kjøpt fallrettighetene til. Her ble det bygd et kraftverk som drev maskinene i fabrikkene.

Ytre Arna utviklet seg til et industrisamfunn rundt fabrikkene, med boliger, skoler, butikker, idrettslag og foreningsliv.

Foto: Bergen Byarkiv<br>Foto: Bergen Byarkiv
Fabrikkene eksnanderte i de første etterkrigsårene, men utover 1960-tallet merket også Arne Fabrikker krisen i norsk tekstilindustri. Da produserte den på hele tekstilspekteret fra garn, håndklær, kluter, sengeutstyr til vevde metervarer.

Delvis statseide Norion A/S overtok fabrikken i 1972.  Norion eide også Høie i Kristiansand og Mosjøen Veveri. Jebsen-familien var fortsatt aktive: Arnagrunnleggerens oldebarn, skipsreder Atle Jebsen, fikk sammen med sin tremenning, Høie-direktør Peter Mentz Jebsen, aksjemajoriteten i Norion. Peter Jebsen ble konsernsjef. En gradvis overføring av produksjon til Kristiansand, og nedbygging i Arna. Veveriet ble avviklet i 1979.

Selskapene ble samlet under navnet Høye - Arne i 1986, og Norion ble avviklet. Produksjon av dyner og puter ble videreført i Arne til 1998, da også denne produksjonen ble lagt ned og flyttet til Sverige.

BOmmulevarefabrikken ved SørfjordenFoto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
BOmmulevarefabrikken ved Sørfjorden
Fabrikkanlegget brukes i dag til ulike formål, bl.a. til museumslager og arkiv.

 

Grunnlagt: 1846

Avviklet: 1998

Antall ansatte: 1200 (1960-årene)

Adresse: Apotekarvegen, 5265 Bergen

Kilde: Bergen Byleksikon | www.snl.no | Jostein Knutsen: Nedbygging og nedlegging i tekstilindustrien på vestlandet, Arne Fabrikker og Salhus Tricotagefabrik. Masteroppgave i historie ahkr, høstsemester 2009