Høie Fabrikker

Høie fabrikker var en av de tidlige norske tekstilbedriftene og bomullsspinneriene. Den startet opp i 1845, da i et annet område. Fem år sendere flyttet den til Høie nord for Kristiansand. Etter mange år med både oppgangs- og nedgangstid, ble produksjonen lagt ned i 2007. Men varemerket Høie eksisterer ennå, men nå er Høieprodukter produsert et annet sted enn på Mosby, nord for Kristiansand.

Høie fabrikker 1964 (Ingressbilde)

Høie fabrikker 1964. Foto Widerøe / Kristiansand kommune/DBVA.no

Tekst hentet fra Det norske næringsliv Vest-Agder fylke (1953) Brevhode fra Høie fabrikkerFoto: Høie fabrikker / DBVA.no<br>Foto: Høie fabrikker / DBVA.no
Brevhode fra Høie fabrikker

"Høie Fabrikker ligger i Mosby i Torridal. Bedriftens historie går tilbake til 1845, da kjøpmann Lilloe fra Kristiansand grunnla bomullsspinneri på Jægersberg i Oddernes. I 1850 kjøpte han noen kvernplasser av Mosby-bøndene, samt et gammelt sagbruk som lå langs Høie-bekken, og flyttet bedriften dit. Spinneriet som senere ble lagt om til veveri og fargeri, skiftet eiere og disponenter et par ganger inntil det i 1904 ble kjøpt av nåværende sjef, Oscar Jebsen. Eldre vareprøve fra tiden da Oscar Jebsen var sjefEldre vareprøve fra tiden da Oscar Jebsen var sjefDet var et veldig arbeide herr Jebsen la ned i årene etter overtagelsen, og en kan godt si at forbedringene i form av utvidelser, nyanskaffelser og moderniseringer med suksessive løpt holdt på helt fram til 1919, da fabrikken ble herjet av en brann, som på noen få timer ødela en av landets peneste og mest moderne tekstilfabrikker. Etter gjenoppbyggingen arbeidet fabrikken seg målbevisst framover og kom f.eks. til å gå foran i propagandaen for bruken av norske varer. Markedsføringsmateriell fra 1914.Markedsføringsmateriell fra 1914. Og Høie la an på å få produksjonen over på mere særegne kvaliteter som lønte seg bedre, og ble etter hvert den førende blant de norske fabrikker når det gjaldt å skaffe nyheter. Arbeidet med å høyne fabrikkens produksjoner ble den røde tråd i alt. Samarbeidet mellom produksjon og salg ble utdypet ved hjelp av bedriftsmøter og studiesirkler og ved personlige utenlandsopphold, slik at en alltid var à jour med moteretninger på verdensmarkedet og forbedret stadig fabrikkens tekniske avdelinger, for til en hver tid å være på høyde med tidens krav. Resultatet var at en før krigen praktisk talt hadde fått hele produksjonen over en rekke kjente kvalitetsvarer. Allerede før krigen lå planene for nye utvidelser av fabrikken ferdig. Når er de stort sett realisert, men i delvis endret form, og mere i harmoni med de nye retningslinjer som synes å tvinge seg fram i norsk tekstilindustri. Den rasjonalisering av arbeidsprogrammer som tvang seg fram under krigen, synes nemlig klart å vise veg for en teknisk nyorientering og rasjonalisering av arbeidsprogrammene også i fredstid ved et samarbeide mellom fabrikkene, og en koordinering av de enkelte bedrifters tekniske og salgsmessige interesser. Høie Fabrikker A/S beskjeftiger ca. 350 arbeidere og funksjonærer; produksjonen er betydelig større enn noen gang tidligere i bedriftens historie. En datterbedrift er A/S Norgesplaster".

Postkort som visere Høie fabrikker ca 1910-1911Foto: Fotograf ukjent / Vennesla bibliotek /DBVA.no<br>Foto: Fotograf ukjent / Vennesla bibliotek /DBVA.no
Postkort som visere Høie fabrikker ca 1910-1911
Grunnlaget for Høie fabrikker var et bomullsspinneri som kristiansandskjøpmannen P.J. Lilloe i 1845 etablerte på Jægersberg i Oddernes like utenfor byen. Virksomheten ble i 1850 flyttet til Høie på, og Lilloe oppførte der en tre-etasjers spinneribygning. Lilloe gikk konkurs i 1858, og nye eiere overtok virksomheten. I 1880 ble spinneriet solgt til et interessentskap, og det nye firmaet fikk navnet Høie Spinderi. I 1882 kjøpte interessentskapet også et veveri som hadde vært i virksomhet like i nærheten på Høie siden 1852, og de to bedriftene ble slått sammen under navnet Høie Fabrikker. Spinneriet ble nedlagt i 1893, og anlegget ble deretter gradvis omdannet til veveri. I 1904 kjøpte Oscar Jebsen hele fabrikken og etablerte firmaet Høie Fabrikker Oscar Jebsen. I januar 1915 ble firmaet omdannet til aksjeselskap under navnet AS Høie Fabrikker, men Oscar Jebsen beholdt aksjemajoriteten og fortsatte som administrerende direktør. I noen år var firmanavnet Nye Høie Fabrikker A/S, før generalforsamlingen i 1946 vedtok navneendring til Høie Fabrikker AS. (Litteratur: Olaf Benestvedt og Sigurd Grieg: Høie Fabrikker 1850-1950, Oslo 1950). Høie fabrikker i brann i 1919.Foto: Ukjent / Vennesla bibliotek / Ovin Sagedal / Dbva.no<br>Foto: Ukjent / Vennesla bibliotek / Ovin Sagedal / Dbva.no
Høie fabrikker i brann i 1919.


Merkevarer og produkter fra Høie fabrikker på 1960-tallet.Foto: Scan fra Norske Tekstiler 1962<br>Foto: Scan fra Norske Tekstiler 1962
Merkevarer og produkter fra Høie fabrikker på 1960-tallet.
Norion AS ble stiftet 6. mars 1972 og hovedkontoret lagt til Mosby ved Kristiansand. Selskapet hadde som formål å eie, lede og samordne virksomheter innen tekstilindustrien. De tilsluttede selskaper var AS Arne Fabrikker, Høie Fabrikker AS og Mosjøen Veveri AS. Gjennom AS Arne Fabrikker var også AS Anylett tilsluttet Norion-gruppen. AS Anylett ble dessuten fusjonert med AS Fotlandsvåg Fabrikk. Fra 1980 ble AS Anylett innfusjonert i AS Arne Fabrikker. I 1979 overtok Norion-gruppen aksjemajoriteten i det finske selskapet Oy Textilnorion AB. Utover i 1980-årene skjedde flere endringer innen konsernet. Bl.a. ble Mosjøen Veveri AS slått konkurs i januar 1984, og i juni samme år solgte Norion sine aksjer i Oy Textilnorion AB. Etter vedtak om fusjon av Arne Fabrikker og Høie Fabrikker med Norion, ble selskapets navn fra 01.01.1986 endret til Høie-Arne AS. I 1994 ble navnet endret til Høie AS.  Den tradisjonsrike virksomheten på Høie ble nedlagt i første halvår 2008. (Tekst hentet fra Arkivportalen)

 

På dette tidspunktet boken Norske tekstiler ble utgitt (1963) produserte Høie Fabrikker også ferdigsydd sengetøy i flere kvaliteter. For mange i dag er dette fremdeles kjente merkenavn. I tillegg til dynetrekkstoff og lakenlerret, ble det produsert Jaquard-bolster, fritids- og skjortekvaliteter i satin og drills. Søstertøyer for alle sykepleierorganisasjoner, bunadsstoffer i bomull. Foto: Thorunn Lunde<br>Foto: Thorunn Lunde
(Norske tekstiler – Hvem produserer hva (1963) Tekstilfabrikkenes konsulent og opplysningskontor)

2017 var det omlegging av driften i de tidligere produksjonslokalene til Høie fabrikker. Plasterprodusenten SNØGG som hadde administrasjonslokaler her, skulle "flytte sammen" med Norgesplaster i Vennesla. Det gamle lageret med vareprøver fra Høie fabrikker skulle tømmes for å huse ny virksomhet. Hyller på hyller med metervare. Mye går tilbake til tidlig 1980-tall.Foto: Thorunn Lunde<br>Foto: Thorunn Lunde
Hyller på hyller med metervare. Mye går tilbake til tidlig 1980-tall.
Vest-Agder-museet ble kontaktet, og deler av det gamle prøvelageret ble innlemmet i museets samling. De eldste vareprøvene gikk trolig tilbake til tiden rundt 2. verdenskrig. Men i hovedsak var det meter på meter med eksempler på metervarer fra tidlig 1980-åra og frem mot nedleggelsen av produksjonen på Mosby.

 

 Litteratur:

Olaf Benestvedt og Sigurd Grieg: Høie Fabrikker 1850-1950, Oslo 1950

Det norske næringsliv Vest-Agder (1953)

Arkivportalen http://www.arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-a1450-05000000079138

Norske tekstiler – Hvem produserer hva Tekstilfabrikkenes konsulent og opplysningskontor. (1963)

 

 

 

 

 

 

Grunnlagt: 1845 (1850)

Avviklet: 2008 (2007)

Antall ansatte: 318 (1972)

Adresse: Setesdalsveien 620, 4619 Mosby

Kilde: Det norske næringsliv Vest-Agder fylke (1953), Norske tekstiler (1962), Høie fabrikker A/S 1850-1950 av Olav Benestvedt og Sigurd Grieg. https://hoie.no/merkevaren-hoie