Norgesplaster

I dag ligger Norgesplaster i Vennesla kommune. Men bedriften ble startet som en "avlegger" av Høie fabrikker, og var fram til 1970-åra lokalisert inne på samme område som tekstilfabrikken.

Dette er informasjonen som står om bedriften i Det norske næringsliv Vest-Agder fylke (1953): Norgesplaster A/S. Mosby. Firmaet ble startet i 1938. Aksjekapital kr. 60,000. Driftsleder er kjemiingeniør W.C.Gilbert. Virksomheten omfatter fabrikasjon av medisinsk plaster og tekniske klebebånd. Hovedkontoret ligger i Oslo." rel="image">Skjermdump fra boken Høie fabrikker 1850-1950. Billedteksten var ">Foto: Ukjent. Bildet er hentet fra boken "Høie fabrikker 1850-1950".
Skjermdump fra boken Høie fabrikker 1850-1950. Billedteksten var "Norgesplaster 1945".

I jubileumsboken om Høie fabrikker, skrevet av Olav Benestvedt og Sigurd Grieg, er det en noe mer spennende beskrivelse av hvordan bedriften startet opp:

I 1936 skal en lege i fra Kristiansand ha foreslått overfor driftsbestyrer Erik Jebsen ved Høie fabrikker, at Høie burde starte opp med produksjon av "medisiksk hefteplaster". Ideen skal tydeligvis ha blitt sett på som god, for året etter startet Jebsen og en av ingeniørene ved fabrikken, Ple Prestrud, opp med laboratorieforsøk. De første maskiner og apparater skal ha blitt utviklet og produsert ved Høies fabrikkers egne verksteder.

Imidlertid viste det seg at samtidig, i Oslo, hadde A/S Apotekernes Laboratorum (A.L.) på Skøyen tanker om å produsere plaster på sveitsisk lisens. Dette fikk man høre om på Høie, og resultatet var at de to virksomhetene inngikk kompaniskap og startet opp samtidig, i stedet for å starte to konkurrerende virksomheter. Februar 1938 var dermed Norgesplaster et faktum.

Fram til sommeren 1945 var produksjonen delt mellom Mosby og Skøyen, der Høie hadde produksjon av tekstilbiten. Men sommeren 1945 ble hele produksjonen flyttet til Høie. Norgesplaster flyttet inn i en halvdel av første etasje av veveribygningen. Tidligere hadde de holdt til i en liten, primitiv brakkebygning. I veveribygget ble det innredet hensiktsmessige fabrikklokaler, driftskontor, lager og laboratorium.

Allerede to år sendere var Norgesplaster vokst seg så store, at hele første etasje ble tatt i bruk, og året etter var også store deler av andre etasje i veveribygningen del av Norgesplaster. Mye av det økte plassbehovet skyltes forbedringer av maskinpark, flere produkter og flere ansatte. I starten skal det ha vært to ansatte i produksjonen - en mann og en kvinne - i 1942 var det 12 ansatte, i 1945 18 og i 1950 var arbeidsstokken økt til 36 personer i produksjonen. I tillegg var det ansatte som jobbet ved driftskontoret, lageret og i laboratoriet. I 1950 var det også oppført en ny fabrikkbygning for fremstilling av halvfabrikata.

I starten leverte Norgesplaster produkter i ruller på en og fem meter, og "Kvikk" plaster til hurtigforbinding av små sår. Senere ble det også levert i større forpakninger som man solgte til legekontor og sykehus. I 1940 kom "NOR-bind", et elastisk bind og "TERMO-plaster" som var plaster som skulle lindre gikt, liktornplasteret "NOR-fot" var laget i silke og ble levert som ringpakning. I 1950 var det kjøpt inn nye, amerikanske maskiner for produksjon av gasbind. Fabrikken hadde også investert i nye maskiner for plasterkutting og spoling. I tillegg ble det produsert en rekke "tekniske" artikler som skoforsterkningsbånd og bindsåle for skotøyindustrien, kreppet "Maskingtape" forlakkeringsindustrien, dobbeltsidig klebebånd for den grafiske industri (Lassobånd), i tillegg til innlegg for støvfiltermasker.[1]

I følge hjemmesiden til Norgesplaster, var fabrikken også en av de første i Europa til å produsere elektrotape på basis av polyetylenfilm. Dette var i 1951, og året etter kunne Norgesplaster levere det første plast-plaster laget med pvc. Etter hvert ble lokalene på Høie for små, og tidlig på 1970-tallet flyttet Norgesplaster inn i en mer moderne og hensiktsmessig fabrikkbygning i nabokommunen Vennesla. Det kom en ny bestrykningsavdeling som gjorde det mulig å produsere nye produkter. En ny type bandasje – Scanpor non-woven" ble lansert, og dette var en svært hudvennlig tape som fikk et stort marked også utenfor landet.  Norgesplaster ble på 1990-tallet innfusjonert i Alharma AS, solgt videre til Actavis i 2005, og fra 2010 ble Norgesplaster overtatt av lokale invstorer. Pr 2016 skal det være rundt 40 ansatte i Norgesplaster. [2][1] S83 Høie fabrikker

[2] Norgesplaster http://www.norgesplaster.no/om-oss/ 05102016

 

Grunnlagt: 1938

Adresse: Tidligere Mosby, i dag Granliveien 21, 4700 Vennesla

Kilde: Det Norske Næringsliv Vest-Agder fylke (1953), Høie Fabrikker A/S 1850-1950, Olav Benestvedt og Sigurd Grieg. Hjemmesiden til Norgesplaster