Bergen Skofabrikk

1880-årene fikk Bergens mange skomakere konkurranse fra fremveksten av en moderne skoindustri. Bergen Skofabrikk ble en av landsts største, men måtte i likhet med de fleste andre i bransjen innstille produksjonen på 1970-tallet, da den internasjonale konkurransen ble for sterk. Universitetsbiblioteket i Bergen har en stor bildesamling etter bedriften.

bergenskofabrikk_ingress (Ingressbilde)

Bergens skofabrikk, Interiør fra fabrikken. Nonnesæthergt. 4

Bilde 1: A/S Bergens Skofabrik, Interiør fra fabrikken. Nonnesæthergt. 4. Bilde 2: Mannlige og kvinnelig arbeidere i fabrikken 1918. Bilde 3: Interiør fra pinderiet og randavdelingen i Nonnesæthergt.4. 1918. Alle foto: Atelier KKFoto: Universitetsbiblioteket i Bergen<br>Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen
Bilde 1: A/S Bergens Skofabrik, Interiør fra fabrikken. Nonnesæthergt. 4. Bilde 2: Mannlige og kvinnelig arbeidere i fabrikken 1918. Bilde 3: Interiør fra pinderiet og randavdelingen i Nonnesæthergt.4. 1918. Alle foto: Atelier KK
Byens eldste skofabrikk: Bergens skofabrikk A/S, ble grunnlagt i 1881 av Adolph Christensen, og var en av landets første fabrikker i sitt slag.

Til å begynne med hadde fabrikken lokaler i Torgalm. 6., men allerede i 1882 fikk den nye lokaler i Nygårdsgt. 106 - 112. Etter en brann i 1913 flyttet fabrikken inn i nytt fabrikkanlegg ved Store Lungaardsvann. Frem til den økonomiske krisen i begynnelsen av 1920-tallet hadde fabrikken gode tider. Den innehadde datidens mest moderne utstyr og produserte mellom 800 og 1000 par sko om dagen. 1920 - årene var vanskelige tider for byens skoindustri, en rekke fabrikker ble nedlagt eller overtatt av andre. Denne skjebne rammet også Bergens skofabrikk som i 1932 ble overtatt av G. C. Rieber.

Bilde 1: Kvinner i arbeid på Bergens Skofabrikk i 1950-årene.Foto: Norvin. Bilde 2: Utstilling for Bergens Skofabrikk og Skiensfjordens Skofabrikk. Varemessen i Bergen 1927. Foto: Atelier KK. Bilde 3: Flyfoto av Bergen skofabrikk med omegn 1958. Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S.Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen<br>Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen
Bilde 1: Kvinner i arbeid på Bergens Skofabrikk i 1950-årene.Foto: Norvin. Bilde 2: Utstilling for Bergens Skofabrikk og Skiensfjordens Skofabrikk. Varemessen i Bergen 1927. Foto: Atelier KK. Bilde 3: Flyfoto av Bergen skofabrikk med omegn 1958. Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S.
Tollbeskyttelse og bedre arbeidsforhold i slutten av 1930-årene førte til bedre tider og flere nye skofabrikker (Skofabrikkene Victoria (1932), Mercur (1935), m.fl.) I 1936 kunne Bergen skofabrikk flytte inn i et nytt fabrikkanlegg i Nordre Nonnesetergate 4. og produksjonen ble utvidet. "Ørnen herreskotøi" og "R-sko dameskotøi" var velkjente varemerker. I 1954 var fabrikken en av landets største skofabrikker med over 250 ansatte.

I 1950-årene la bedriften stor vekt på rasjonalisering, bla. gjennom et samarbeidsprosjekt med Norsk Produktivitetsinstitutt og amerikanske eksperter. På grunn av manglende arbeidskraft og uegnede fabrikklokaler ble Bergens Skofabrikks produksjon flyttet til Kleppestø på Askøy i 1963. I 60-årene hadde fabrikken full kapasitetsutnyttelse. I 1969 produserte fabrikken sammen med søsterfabrikken Jarl i Sunnfjord 200 000 par sko i året.

Den øvrige bergenske skoindustri arbeidet i motgang det meste av etterkrigstiden og i løpet av 60-årene forsvant de fleste bergenske skofabrikker. På tross av etterkrigstidens fremgang nådde endrede rammevilkår til slutt også Bergens Skofabrikk. I begynnelsen av 70-tallet ble fabrikken i økende grad klemt mellom stigende lavprisimport av sko og økte kostnader, og måtte innstille virksomheten i 1974.

Den gamkle skofabrikken i Marken ble overtatt av møbelvarehuset KIM, og er i dag en del av kjøpesenteret Bystasjonen / Bergen Storsenter.

Disse industrifotografiene er hentet fra oppdragssamlingen i Atelier KK's arkiv, firmaet etter Knud Knudsen, (som selv døde i 1915). Samlingen befinner seg på Universitetsbiblioteket i Bergen, avdeling Spesialsamlingene, Billedsamlingen.

Fotografiene presenteres i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Bergen.
Universitetsbiblioteket er spreidd på mange avdelingar og omfattar: - Bibliotek for humaniora - Bibliotek for juridiske fag - Bibliotek for realfag - Bibliotek for medisinske fag - Bibliotek for odontologiske fag - Bibliotek for psykologi, utdanning og helse - Bibliotek for samfunnsvitenskap - Billedsamlingen - Administrasjonen - Tilvekstavdelingen.

Teksten er skervet av Bjørn-Arvid Bagge, Universitetsbiblioteket i Bergen, tilrettelagt for industrimuseum.no av Dag Andreassen

Grunnlagt: 1881

Avviklet: 1974

Antall ansatte: 250 (1954)

Adresse: Nordre Nonnesetergate 4 / Kleppestø (Askøy)