Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen har bygget opp en omfattende database av gamle fotografier som er tilgjengelig for publikum på nettet. Bildene blir lagt inn etter prioritering av samlinger og fotografer. Nye bilder fra samlingen blir digitalisert og registrert daglig. På grunn av samlingens størrelse vil det ta mange år å fullføre denne prosessen. Dersom du ikke finner bilder som du søker etter i databasen, ta kontakt med billedsamlingen som kan søke videre i sine arkiver. Søkesiden finner du på http://www.ub.uib.no/bilder/