Bergen Blikktrykkeri, Bergen (BBB)

Bergen Blikktrykkeri var en av de største og mest moderne fabrikkene i Bergen da den ble bygd i Damsgårdsveien 60 i 1913, tegnet av Schak Bull. Den da fem år gamle metallemballasjefabrikken hadde truffet godt på oppgangstiden i hermetikk-industrien. BBB fusjonerte i 1959 med tre østlands-fabrikker til Noblikk, for å hamle opp med konkurrenten Sannem i Fjøsangerveien. I 1965 fusjonerte imidlertid Noblikk med Sannem, og fabrikken på Damsgård ble lagt ned.

Bergen Blikktrykkeri (Ingressbilde)

Bergen Blikktrykkeri i 1958, med det karakteristiske tårnet. Den eldste fabrikkbygningen sees godt med sine gode overlysvinduer og store fasadevinduer som ga arbeiderne et godt arbeidsmiljø.

Den store fabrikkhallen på over 4000 kvm, i 1926. Kraften til hver maskin kommer fortsatt fra en sentral maskin, overført via akslinger og hjul forbundet med remmer.Foto: Atelier KK / UB Bergen / <br>Foto: Atelier KK / UB Bergen /
Den store fabrikkhallen på over 4000 kvm, i 1926. Kraften til hver maskin kommer fortsatt fra en sentral maskin, overført via akslinger og hjul forbundet med remmer.
Bergen Blikktrykkeri AS ble grunnlagt i 1908 av den tyskfødte industrigründeren Paul Scholz. Fabrikken produserte emballasje til hermetikkindustrien, og hadde eget papirtrykkeri som laget etiketter til boksene. Blikktrykkeriets eget mekaniske verksted laget maskinene som ble brukt i produksjonen. Bygningen har i dag adressen Damsgårdsveien 60-62.

Fabrikkbygningen, tegnet av arkitekt Schak Bull, ble oppført i 1913. Bygningen er 120 meter lang, bygget av teglstein og har en fasade dekorert med steinrosetter. Den karakteristiske fabrikkpipen er nå revet. I første etasje var det mekanisk verksted, smie, anlegg for sentraloppvarming og tørking, i tillegg til fargemølle, nøkkelfabrikk som produserte åpnere til boksene, modellsnekkeri, ekspedisjonslokaler og lager. Andre etasje var en stor arbeidssal på 4000 kvadratmeter. Her var stansene, pressetrykkerimaskinene og tørkeovnene plassert. Litografisk atelier og kontorlokaler befant seg i et tilbygg.

Blikktrykkeriet på 1950-tallet.Foto: Atelier KK / Ub Bergen / ubb-kk-n-460-139<br>Foto: Atelier KK / Ub Bergen / ubb-kk-n-460-139
Blikktrykkeriet på 1950-tallet.
I samtiden ble fabrikklokalene sett på som moderne og meget gunstige for arbeiderne, med mye lys grunnet store vinduer i taket, gode sanitærforhold og spiserom. Lønnen var god og fabrikken sørget for tomter i området oppover mot fjellet som de ansatte kunne bygge seg hus på. Tanken bak var at man ønsket en fornøyd og stabil arbeidsstokk.

Blikktrykkeriet disponerte en kai som var 248 meter lang. En dybde på 6 meter gjorde at store båter kunne legge til for lasting og lossing. På grunn av mangel på råmaterialer startet Scholz AS Norsk Blikkvalseverk i Simonsviken på Laksevåg.

I 1959 ble Bergens Blikktrykkeri slått sammen med tre østlandsbedrifter og dannet Noblikk. Da denne i 1965 gikk sammen med J.A.Sannem AS ble navnet endret til Noblikk-Sannem AS. Produksjonen i Damsgårdsveien ble flyttet til Fjøsangerveien. I 1989 ble all blikkproduksjon i Bergen lagt ned for godt, og produksjonen i Noblikk-Sannem samlet i Moss.

Deler av de gamle bygningene ble bevart og integrert i ny bebyggelse. Det karakteristiske blå kjøletårnet som opprinnelig bar BBB-logoen, så N for Noblikk etter 1960, og til sist IFA etter malingsfabrikken som overtok anlegget i 1965, ble demontert i 2011. Mange har tatt til orde for at tårnet må komme på plass igjen i den nye bydelen, i kraft av å hav vært et landemerke for Damsgård i nesten 100 år.

Grunnlagt: 1908

Avviklet: 1965

Adresse: Damsgårdsveien 60

Kilde: Bergen Byarkiv - Historier fra en bydel, Åsta Vadset