Norsk Viftefabrikk A/S

Fra sitt fabrikkanlegg på Bryn utviklet Norsk Viftefabrikk seg fra et enkelt produksjonsselskap for vifter og luftingsanlegg til et omfattende byggteknisk foretak, som også vant miljøpriser for nyskepande renseteknologi for industrien. Fra 1932 var bedriften et rent datterselskap av det Wallenberg-eide Svensk Fläkt AB, under ASEA.

vifte (Ingressbilde)

Den Norske Viftefabrikk i 1956, Foto: Oslo Byarkiv

Viftefabrikken på Bryn ble etablert i 1912. Midt på 1950-tallet hadde selskapet fabrikk i Oslo og Moss, og produserte vifter og lufttekniske anlegg. Firmaet hadde da ca 110 arbeidere. Viftefabrikken var datterselskap av Svenst Fläkt, og utviklet etter hvert flere teknologiområder basert på de grunnleggende luftteknikksystemene, blant annet renseanlegg som industrien som ga store kontrakter for industri og oljebransje, både i Norge og i utlandet. I årene rundt 1990, da mange av de tradisjonelle industriselskapene var i vanskeligheter i kjølvannet av bankkrisen i 1987, hadde Viftefabrikken gode år med sin miljøteknologi. Boligkrakket på samme tid førte til oppsigelser i Viftefabrikkens virksomhet som rettet seg mot byggebransjen.

Selskapets svenske eierskap i ASEA-systemet førte til endringer da det norske ABB ble etablert i 1992 i kjølvannet av EB-oppkjøpene og behovet for å samle ABBs mange tråder i Norge under et norsk holdingselskap. Til ABB-familien hørte da EB, ASEA Per Kure, NEBB, i tillegg til Viftefabrikken, Tralfa og en rekke andre mindre virksomheter. Viftefabrikken skiftet navn til ABB Miljø. Deler av ABB Miljø inngikk senere i et joint venture-selskap mellom ABB og franske Alstom, og i 2000 ble Alstom eneeier av deler av det som hadde vært Viftefabrikkens virksomhet. Resten ble drevet videre som ABB Building Systems.

Det finske ingeniørselskapet YIT overtok i 2003 ABB Building Systems, og med det fabrikkbygningene i Ole Deviks Vei 10, som pr 2007 var norsk hovedkontor for YIT Building Systems. YIT Building Systems drev videre og videreutviklet ABBs virksomhet til å omfatte teknologi og utstyr til yrkesbygg, industri, infrastrukturarbeider og telekommunikasjonsløsninger i Norge. Blant de viktigste virksomhetsområdene er elektro, luftbehandling og teknologi for intelligente bygg, sikkerhetssystemer, AV løsninger, telekommunikasjon og IT-systemer samt teknisk service og forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom.

Dag Andreassen / (c) Norsk Teknisk Museum 2007

Grunnlagt: 1912

Avviklet: 1992

Antall ansatte: 110 (1957)

Adresse: Ole Deviks vei 10

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957 / Store Norske Leksikon / www.abb.no / www.yit.no / atekst