C.A. Johansen & Co.

Firmaets virksomhet omfattet teknisk konsultasjon og agenturforretning i alle slags maskiner for treforedlingsindustrien, samt montering. Det prosjekterte nye fabrikker og var fkonsulenter ved utvidelse og modernisering av bestående anlegg. Firmaet hadde egen avdeling for meieri- og bryggerimaskiner.

Den norske papir-ingeniøren, Christian August Johansen, hadde vært i USA og sett Pure-Pak® systemet. Tiedemanns eier, Johan H. Andresen, hadde studert der og var vel kjent med systemet. Tiiedemanns, et familieeid selskap grunnlagt i 1778, var det dominerende tobakksselskap i det norske markedet. Andresen så fordelene med å diversifisere.

Johansen tok kontakt med Andresen som var villig til å investere i det nye selskapet. Utfordringen var stor. Den norske meieriindustrien hadde akkurat investert stort ved å endre emballasje fra klare til fargede glassflasker. Nå foreslo Johansen og Andresen at de skulle bytte igjen til engangsemballasje.Det fikk de ikke umiddelbart gjennomslag for.

Men de to grunnleggerne var optimistiske. I Tyskland hadde amerikanske styrker blitt forsynt med melk fra danske, nederlandske, franske og italienske meierier. De europeiske meieriene fikk sine kartonger fra USA. Her var det et markedspotensiale. I tillegg var det et stort potensiale i resten av den europeiske meierisektoren.

I 1956 fikk C. A. Johnson & Co salgsrettighetene til det europeiske markedet untatt Belgia og Danmark.I desember samme år grunnla C.A. Johansen & Co og Tiedemanns Tobaksfabrik A.S. Elopak Ltd. De hadde rett til å importere, installere og vedlikeholde fyllemaskiner fra USA og lisensavtale for produksjon av Pure-Pak®.

Grunnstenen for den første Elopak-fabrikken ble lagt 19 January 1957 i Spikkestad. Stedet ble valgt på grunn av lokaliseringen mellom Oslo og Drammen og nærhet til papirfabrikkene langs Drammensvassdraget. Fabrikken ble tatt i bruk 22. november samme år.

Den første ordren kom fra Sterovita meieri i Nederland for amerikanske tropper.
   

Grunnlagt: 1948

Adresse: Bennechesgt. 1

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958