Mandal motorfabrikk

Mandals Motorfabrik ble etablert i 1918. Produksjonen av Marna-motorer startet i 1923. Marnamotoren ble et ikon for hele øst- og sørlandskystens kystens fiske- og fritidsflåte, både med sitt grønne design og sin karakteristiske lyd. Det ble produsert over 30.000 motorer fra 3 til 48 hestekrefter før Marna gikk konkurs i 1984. Bedriften levde videre med begrenset produksjon, service og vedlikehold.

Marna2 (Ingressbilde)

Kåre Fjeldsgaard og Jan Harald Spetland i monteringa

Marna Motor A/S måtte i 2006 forlate sine gamle produksjons- og verkstedslokaler på Sanden i Mandal, en lokalisering bedriften hadde hatt siden 1930. Bredalsholmes Dokk og fartøyvernsenter gjorde en dokumentasjon av fabrikken i den forbindelse. Foto: Mandals Avis 23. mars 1935<br>Foto: Mandals Avis 23. mars 1935

Motorfabrikken som var etablert rundt 1918. Østfoldingen Johan Klemsdal kom til fabrikken etter endt maskiningeniørutdannelse i 1920. Han hadde også praksis fra Sleipner Motorfabrikk som faren eide. Det var også faren som eide den lille fabrikken i Mandal.

Johan Klemsdal utviklet små motortyper oppkalt etter et lokalt navn for Mandalselva som rant ut i havet rett ved: Marna. Marna-motorene skulle bli en stor suksess som gjorde at motorfabrikken ble en hjørnesteinsfabrikk i sørlandsbyen med 216 ansatte på det meste (1967).

Mandal Motorfabrikk kjøpte eiendommen etter at bedriftens første verksted og støperi på Malmø brant ned til grunnen samme år. Med eiendomskjøpet fulgte eksisterende bygningsmasse og slipp etter nedlagte Sånums skipsverft. Motorfabrikken vokste raskt og nye bygninger kom til i takt med at de gamle bygningene til skipsverftet ble revet. Den bygningsmessige utbygningen foregikk til frem mot ca 1970, og bygningsmassen utgjorde da ca. 3.500 m². Ved den tid sysselsatte bedriften rundt 150-160 personer. Det meste av denne bygningsmassen er intakt, men med den reduserte virksomheten som i dag er ved motorfabrikken, legges det bare beslag på ca 900 m².Arbeidere i propellavelingaArbeidere i propellavelinga

Etter noen svært gode år for motorfabrikken på 1950- og 1960-tallet innvarslet slutten av 1970-tallet begynnelsen til en nedgangstid for bedriften.. Alternative selskaps- og driftsformer under ulike navn ble prøvet, men i 1984 var ikke konkurs lenger til å unngå. Etter konkursen ble bygningene solgt til A/S Kastellgata 12, og motorfabrikken ble, etter å ha kjøpt ut delelageret og en del av produksjonsutstyret, leietaker i eget hus.

I 1994 ble det foretatt navneskifte til Marna Motor A/S, uten at dette endret verken på selskapsform eller drift. Motorfabrikken har etter konkursen kun hatt en håndfull ansatte, men har trass i lav bemanning opprettholdt en viss produksjon av motorer helt frem til i dag. I de senere år har det på det jevne vært produsert ca 10 motorer i året av typen MB 10. Man anser imidlertid at salg av reservedeler og service/reparasjon av eldre motorer utgjør største delen av bedriftens omsetning.

Når Marna Motor A/S nå flytter over elva til Malmø, til området hvor motorfabrikken opprinnelig startet, skal bedriften ta stilling til hva som skal følge med i flyttelasset. Man skal ta stilling til hvor langt tilbake i produksjonshistorien virksomheten fortsatt skal ta ansvar for å skaffe reservedeler. I dette arbeidet må bedriften selvsagt gjøre økonomiske vurderinger. Noen av de eldste motortypene vil på den måten "fases ut". Reservedelslageret blir "fattigere" på kulturhistorie. Og båtmotorentusiaster/-kulturvernere vil i praksis miste mulighetene til å holde de eldste motorene ved like og i drift.

Tradisjon og kulturverdier knytter seg til industribygningene og ikke minst til maskiner, inventar og delelager. Spørsmålet er om Mandal skal gi slipp på enda en tradisjonsrik industribedrift uten å gjøre en omfattende dokumentasjon og ta vare på og vise fram de stolte restene og sporene av Mandals Motorfabrik fra industriens periode og århundre i landets tidligere største industriby.