Røkke, Kjell Inge

Kjell Inge Røkke ble på kort tid etter 1994 en av Norges mest omtalte personer, og største industrieiere.

Født: 25.10.1958

Moldenseren Kjell Inge Røkke hadde seilt ut som fisker som 16-åring, og 24 år gammel ble han i 1982 skipper på sin egen fiskebåt. Med base i Seattle i USA bygde han i løpet av ti år opp et trålerimperium som strakte seg fra Alaska til Chile. Røkke eide og drev selskapet RGI sammen med barndomsvennen Bjørn Rune Gjelsten.

Med en betydelig formue i bakhånd vendte de tilbake til Romsdal, hvor de, foruten å redde Molde Fotballklubb fra konkurs, i 1994 brukte deler av formuen på å overta fiskeindustrikonsernet Skaarfish. I tillegg investerte de bl.a. i eiendomsselskaper (Blant annet med selskapet Avantor som utviklet "Nye Nydalen" i Oslo) og merkevareindustri, sport- og fritidshandel, skipsbygging og næringsmiddelindustri. Fiske var imidlertid fortsatt kjerneområdet, og Skaarfish ble lagt inn under det nyopprettede selskapet Norway Seafoods, hvor RGI var hovedaksjonær. Målsettingen var klar: Fra å drive i fangstleddet skulle de etablere et fullt integrert fiskerikonsern med kontroll over alle ledd fra fiske via foredling til salg. I 1995 overtok Røkkes selskap Melbu Fiskeindustri, med trålkonsesjoner tilhørende både Melbu og Stamsund.

I 1997 overtok Røkkes RGI det tradisjonsrike Aker, og med det kom moldenseren opp i en helt ny divisjon i norsk næringsliv. I 2002 lyktes å få kontroll over også Kværner og slo sammen virksomhetene i Aker og Kværner. Et av Røkkes kjennemerker var også at han kjøpte opp aksjene i selskapet personlig, og tok dem av børs, slik at hans person i sterkere grad enn vanlig i samtiden ble knyttet til selskapene. På denne måten, og ved at han i strid med manges spådommer ikke viste seg som en kortsiktig eier med spekulasjon som fremste mål, etablerte Røkke seg nærmest som "industrikongen" i Norge, og vant både respekt og popularitet.

Dag Andreassen / (C) Norsk Teknisk Museum 2007