Skipsteknisk Avdeling i Kværner

I 1962 gikk industrigiganten Kværner for fullt inn i en industrigren selskapet til da ikke hadde vært direkte inne i: Skipsbygging. Kværner kjøpte Moss Verft, og i 1963 ble det Skipsteknisk Avdeling opprettet ved hovedkontoret i Lodalen. Kværner skulle komme til å levere viktige bidrag til skipskonstruksjoner, og satsingen førte også med seg en sterk internasjonal ekspansjon.

Illustrert originaldokument i pdf

Illustrasjon fra pdfIllustrasjon fra pdfSkipsteknisk avdeling ble startet på Kværner Brug i 1963. Hovedoppgavene var å konstruere lukedeksler, bilporter, lasteramper, bildekk og lossesystemer for bulklaster. De første ledere for avdelingen var Per Høver sammen med Svein-Ivar Qvist som teknisk leder.

Skipsteknisk avdeling var spesiell på Kværner Brug på grunn av den tidlige internasjonaliseringen. Det første utenlandskontoret ble etablert i Bremen i Tyskland i 1965. I 1969 ble det etablert et kontor i England. Dette ble først etablert i London, men ble senere flyttet til Newcastle. Leif Norderhaug og Ole Langdal reiste over fra Norge for å starte opp dette kontoret.

Det ble også tidlig startet et samarbeid med et Japansk firma som bygde Kværners luker på lisens i Japan. I 1975 ble det etablert et nytt Kværner kontor i Rio de Janeiro i Brasil. I 1983 ble det etablert et salgskontor i Syd Korea og et ingeniørkontor i Gøteborg. Kontoret i Gøteborg overtok administrasjonen av avdelingen da den ble nedlagt på Kværner i Oslo.